Java EE Web Development met JSF

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) is de standaard in community-driven bedrijfssoftware. Tegenwoordig biedt Java EE een uitgebreid enterprise-softwareplatform, met meer dan 20 compatible Java EE-implementaties om uit te kiezen.

De cursus Java EE Web Development behandelt hoe moderne state of the art Java EE webapplicaties worden gebouwd met het Java Server Faces (JSF 2.x) framework. De cursus begint met de fundamenten van het JSF framework, dat is gebouwd bovenop het Java Web Programming model en gebruik maakt van het MVC pattern, met een front controller als centraal element. De architectuur van de JSF framework, dat een statefull component model op de server gebruikt, wordt besproken.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de rol van het faces servlet en de verschillende fasen van de JSF Request Life Cycle. De rol van het centrale configuratiebestand faces-config.xml wordt uitgelegd en ook worden de navigation rules in JSF en de rol van de managed beans behandeld. Daarna wordt de structuur van een JSF-pagina met facelets, het gebruik van de expression language en het gebruik van de verschillende UI-componenten en custom tag libraries besproken. Event handling uit de UI-componenten krijgt de aandacht en ook de validatie en conversie van input uit de user interface met behulp van JSF built-in of custom validators en converters passeren de revu.

Daarna wordt er besproken hoe het moderne asynchrone Ajax request model kan samenwerken met JSF. Tot slot wordt aandacht besteed aan het creëren van custom components, facelet templates en het gebruik van view parameters.

De stof wordt behandeld aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo's zorgen voor een verheldering van de theorie.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor developers die Java webapplicaties met het standaard JSF 2.x framework willen bouwen.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in Java en objectoriëntatie vereist. Voorkennis van Java EE Web Applications is bevordelijk voor een goede begripsvorming.

Duur
De duur van de cursus is vier dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat
De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Web Development met JSF.

Inclusief
Lunch en alle cursusmaterialen.