Java EE Web Development

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) is de standaard in community-driven bedrijfssoftware. Tegenwoordig biedt Java EE een uitgebreid enterprise-softwareplatform, met meer dan 20 compatible Java EE-implementaties om uit te kiezen.

De cursus Java EE Web Component Development behandelt hoe servlets en JSP's worden gebouwd en gebruikt in Java EE Web Applications. Eerst worden de belangrijkste methoden van servlets besproken. Zoals methoden die gebruikt worden in de servlet initialisatie, bij het lezen van HTTP request data en bij het schrijven van HTTP response data. De verschillende scopes van webapplicaties, zoals sessie scope en application scope, worden toegelicht. Naast de basissyntax van JSP scriptlets staan expressions en declarations op de agenda en worden de verschillende JSP page directives behandeld.

Een centraal element in de cursus is het MVC design pattern voor Java Web Applications. Hier fungeren servlets als controller voor program logic en JSP's als view voor output data. Bij het bespreken van dit design pattern wordt de RequestDispatcher interface behandeld, evenals de manieren waarop attributen kunnen worden opgeslagen en teruggevonden in verschillende scopes. Ruime aandacht wordt besteed aan technieken om Java code te scheiden van het JSP view. In het bijzonder wordt het gebruik van Java beans en custom tags voor dit doel besproken. Verder komt de rol van deployment descriptors aan bod en worden security in webapplicaties, filters en het event framework besproken.

Op de laatste dag van de cursus zal de nadruk liggen op een overzicht van twee veel gebruikte frameworks voor Java Web Applications, Struts en JSF (Java Server Faces). De relatieve nadruk die deze frameworks krijgen, wordt bepaald door de deelnemers aan de cursus.

De stof wordt behandeld aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo's zorgen voor een verheldering van de theorie. Alle onderwerpen die gevraagd worden op het Java Web Component Developer examen (CX 310-083) worden besproken.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor developers die Java webapplicaties met Java EE componenten, zoals Servlets, JSP's, custom tags, Struts en JSF, willen bouwen.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in Java en objectoriëntatie vereist.

Duur
De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat
De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Web Component Development.

Inclusief
Lunch en alle cursusmaterialen.