Java EE Technologies en Architecture


Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) is de standaard in community-driven bedrijfssoftware. Tegenwoordig biedt Java EE een uitgebreid enterprise-softwareplatform, met meer dan 20 compatible Java EE-implementaties om uit te kiezen.

De cursus Java EE Technologies is bedoeld voor systeemarchitecten, die betrokken zijn bij de inzet van Java EE technologie. De deelnemers leren hoe zij de juiste keuzes kunnen maken tussen concurrerende opties. De cursus biedt een overzicht en vergelijking van verschillende moderne Java EE technologieën en brengt de kennis van de deelnemers op een hoger niveau.

Na een overzicht van het Java EE platform worden de belangrijkste componenten, Servlets en JSP’s, behandeld. Ook het JSF Framework, zoals MVC layer over de basis van Servlets en JSP’s, wordt besproken. Verder komen Single Page Applications aan de orde en wordt de Ajax-technologie besproken, die is gebaseerd op asynchrone requests naar de server. Ook de essentie van diverse JavaScript frameworks, zoals Angular, React en Vue, passeren hierbij de revue.

Vervolgens wordt ingegaan op Java Management Extensies, JMX, die de monitoring en management van Java-applicaties en servers mogelijk maken. De andere belangrijke component van het Java EE platform, Enterprise Beans of EJB’s, wordt besproken en de mogelijkheden voor persistentie in Java (JDBC en Persistence API) worden behandeld.

De modules SOAP en REST Services geven een overzicht van de Java Web Service technologie. En ook het opzetten van een Micro Service Architecture en de diverse frameworks die daarvoor kunnen worden gebruikt worden belicht.

De cursus wordt afgesloten met een bespreking van de Java Messaging Service (JMS) en security in het Java EE platform met policies, certificates, authentication, authorisation, JSON Tokens, API keys en JAAS.

Deze cursus heeft een praktisch karakter, maar is geen programmeer cursus. Het gaat om het begrip van de werking van de technologie. De theorie wordt afgewisseld met korte case studies. Er wordt gebruik gemaakt van moderne IDE’s, zoals Eclipse en NetBeans en van Application Servers and JBoss en Tomcat.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor systeemarchitecten en developers, die de juiste keuzes willen maken bij de inzet van Java-technologie. De cursus is tevens bestemd voor applicatiebeheerders, die verschillende Java-technologieën beter willen begrijpen.

Voorkennis

Algemene basis kennis van software architectuur en kennis van het Java Platform is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Duur

De duur van deze cursus is vijf dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Technologies and Architecture.

Module 1 : Java EE Architecture
Java EE Standard
Java EE Servers
Web Components
EJB Components
Persistent Entities
Standard Java Beans
Layered Architecture
Container Services
Java EE Web Services
Deployment Descriptors
Annotations
Packaging in EAR Files

Module 2 : Servlets and JSP’s
What is a Servlet?
Servlet Initialization
HTTP Protocol
Form Submission
Concurrent Access
What is a JSP?
Translation and Request Time
Scopes in Web Applications
ServletContext Scope
Session and Request Scope
Web Application Structure
Classic MVC Pattern

Module 3 : Java Server Faces
JSF Feature Overview
Request Processing Phases
Server Side UI Components
JSF Component Libraries
Deployment Descriptor
Faces Configuration File
Facelets Page Structure
Managed Beans
Expression Language
Facelet Default Navigation
Event Handling
Validators and Convertors

Module 4 : Single Page Applications
Classic Web Application Model
Ajax Web Application Model
Single Page Applications
Typical Ajax Interactions
Creating XMLHttpRequest
XMLHttpRequest Methods
XMLHttpRequest Object Properties
Sending the Request
XMLHttpRequest readyState
responseText and responseXML
JavaScript Frameworks
Angular, React and Vue

Module 5 : JMX
Java Management Extensions
JMX Goal
Where is JMX used
Managed Beans
MBean flavors
JMX Architecture
Java SE Mbeans
Naming MBeans
MBean Server
Registering Mbeans
Manipulating MBeans
Notification Listener

Module 6 : Enterprise Java Beans
EJB Features
Session Beans
Statefull and Stateless
Architecture of an EJB
Remote versus Local Clients
Web Service Clients
EJB 3.x Programming Model
Life Cycle Session Beans
Session Bean Pools
Activation and Passivation
Message Driven beans
Life Cycle MDB Beans

Module 7 : Persistence Technologies
Direct File I/O and Serialization
JDBC Overall Architecture
JDBC Drivers and URL’s
Object Relational Mapping
Persistence API in EJB 3.x
Entity Classes
Entity Manager
Persistence Context
Persistence Unit
Entity Lifecycle
Merging Objects
Managing Identity

Module 8 : SOAP Services
What is a Web Service?
RPC versus Document Style
XML-Schema
Java XML Mapping
Java API XML Binding
JAXB Binding Life Cycle
JAXB API
SOAP Messages
Web Service Description Language
JAX-WS
Service Side Programming Model
Client Side Programming Model

Module 9 : REST Services
What is REST?
Standard HTTP Methods
ID and Links
Reference Implementation
JAX-RS
Addressing
Path Parameters
Content Negotation
Multiple Representations
Stateless Communications
Container Item Pattern
Map, Key, Value Pattern

Module 10 : Micro Services
What are Microservices?
Creating HTTP MicroServices
Consuming HTTP MicroServices
MicroService Frameworks
Spring BOOT
Automatic Configuration
Application Packaging
DropWizard MicroServices
Reactive Microservices
From Callbacks to Observables
Message Based Microservices

Module 11 : Java Messaging Service
What is JMS?
Messaging Characteristics
JMS API
Publish and Subscribe
Point tot Point
JMS Architectural Components
Message Types
Creating and Receiving Messages
Message Driven Beans
MessageListeners
onMessage method

Module 12 : Java Security
Authentication and Authorization
JAAS
Declarative Security
Programmatic security
Form Based Authentication
Basic and Digest Authentication
Secure Sockets Layer
Encryption Types
REST Service Security
JSON Web Tokens
API Keys

Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 5 dagen 6 t/m 10 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 5 dagen 6 t/m 10 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 5 dagen 12 t/m 16 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 5 dagen 12 t/m 16 augustus 2019 Inschrijven >