Java EE Overview


Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) is de standaard in community-driven bedrijfssoftware. Tegenwoordig biedt Java EE een uitgebreid enterprise-softwareplatform, met meer dan 20 compatible Java EE-implementaties om uit te kiezen.

De cursus Java EE Overview geeft een overzicht van de Java EE-standaard, zoals deze in applicatieservers als GlassFish, WebSphere en JBoss is geïmplementeerd.

De eisen die worden gesteld aan Enterprise Applicaties, zoals scalability, failover en distribution, worden besproken. Ook komt aan de orde hoe aan deze eisen wordt voldaan door het Java EE-platform. Aandacht wordt besteed aan de rol van de verschillende Java EE Application Components, zoals Java Servlets, Java Server Pages en Enterprise Java Beans. In dit opzicht komt ook het JSF Framework voor Java Web Applications aan de orde.

Belangrijke Java EE services, zoals JNDI (Java Naming en Directory Interface) en JTA (Java Transaction API), maken eveneens deel uit van de leerstof. Verder worden de verschillende opties voor het benaderen van databases behandeld. Er wordt aandacht besteed aan zowel de op SQL gebaseerde Java Database Connectivity (JDBC) technologie als aan de meer recentere Persistence API voor het direct opslaan van objecten.

Ook passeren andere Java-technologieën in het kader van Java EE, zoals Web Services op basis van SOAP en REST, de revue. Gedurende de dag zullen verschillende applicatie servers en Enterprise Java Bean containers die de Java EE-standaard implementeren worden besproken. Als de tijd het toelaat, wordt JMX, Java Management Extensions, als een optionele module behandeld.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor developers, designers, beheerders en architecten die een overzicht willen krijgen van de mogelijkheden en de werking van het Java EE-platform.

Voorkennis

Kennis van moderne softwaretechnologieën, zoals C++, Java of .NET en webapplicaties is wenselijk.

Duur

De duur van deze cursus is één dag.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus Jave EE Overview worden de volgende modules behandeld:

Module 1: Java EE Intro
Java Editions
Enterprise Application Challenges
Java EE Standard
Java EE Servers
Web Components
EJB Components
Java EE and Web Services
Deployment Descriptors
Annotations
Packaging in EAR Files
Java EE Deployment
Configurable Services
Java EE API’s
New Java EE Features

Module 2: Servlets, JSP and JSF
What is a Servlet?
Simple Servlet
What is a JSP?
Simple JSP
Benefits of JSP
Translation and Request Time
Problems with Servlets and JSP
Classic MVC Pattern
Model 2 Architecture
Scopes in Web Applications
ServletContext Scope
Session Scope
Java Web Applications
Web Application Structure
MVC Frameworks
Java Server Faces

Module 3: Enterprise Java Beans (EJB)
What are Enterprise Beans?
Types of Enterprise Beans
Distributed Object Foundation
Architecture of an EJB
Enterprise Bean Class
EJB Object at work
Remote Interface
Home Object at Work
Session Beans
Statefull and Stateless
Session Bean Pooling
Message Driven Beans
JNDI Naming Context
Locate resources with JNDI
Dependency Injection

Module 4: Java EE Persistence
Java EE Persistence
Direct File I/O
Serialization
Java Database Connectivity
JDBC Drivers and URL’s
Transparant Persistence
Object Relational Mapping
Persistence API
Entity Classes
Entity Manager
Persistence Context
Entity Managers

Module 5: Java EE Web Services
What is a Web Service?
Web Service Standards
Web Service Types
XML-Schema, SOAP and WSDL
JAX-WS Web Services
Servlet Based Endpoint
Stateless Session Bean Endpoint
JAX-WS Annotations
REST Web Services
Resource URI Access

Module 6: JMX (optioneel)
What is JMX?
JMX Goal
Where does JMX API fit?
Managed Beans
JMX Architecture
Java SE 5.0 MBeans
Standard MBeans
Implementing MBeans
Naming MBeans
MBean Server
Registering MBeans

Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.