Java EE Overview

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) is de standaard in community-driven bedrijfssoftware. Tegenwoordig biedt Java EE een uitgebreid enterprise-softwareplatform, met meer dan 20 compatible Java EE-implementaties om uit te kiezen.

De cursus Java EE Overview geeft een overzicht van de Java EE-standaard, zoals deze in applicatieservers als GlassFish, WebSphere en JBoss is geïmplementeerd.

De eisen die worden gesteld aan Enterprise Applicaties, zoals scalability, failover en distribution worden besproken en hoe aan deze eisen wordt voldaan door het Java EE-platform. Aandacht wordt daarnaast besteed aan de rol van de verschillende Java EE Application Components, zoals Java Servlets, Java Server Pages en Enterprise Java Beans. In dit opzicht komt ook het JSF Framework voor Java Web Applications aan de orde.

Belangrijke Java EE services als JNDI (Java Naming en Directory Interface) en JTA (Java Transaction API) maken eveneens deel uit van de leerstof. Verder worden de verschillende opties voor het benaderen van databases behandeld. Er wordt aandacht besteed aan zowel de op SQL gebaseerde Java Database Connectivity (JDBC) technologie als aan de meer recentere Persistence API voor het direct opslaan van objecten. Verder passeren ook andere Java-technologieën in het kader van Java EE, zoals Web Services op basis van SOAP en REST, de revu. Gedurende de dag zullen verschillende applicatie servers en Enterprise Java Bean containers die de Java EE-standaard implementeren worden besproken. Als de tijd het toelaat, wordt JMX, Java Management Extensions, als een optionele module behandeld.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor developers, designers, beheerders en architecten die een overzicht willen krijgen van de mogelijkheden en de werking van het Java EE-platform.

Voorkennis
Kennis van moderne softwaretechnologieën, zoals C++, Java of .NET en webapplicaties is wenselijk.

Duur
De duur van deze cursus is één dag.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Lunch en alle cursusmaterialen.