Java EE EJB Business Components


Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) is de standaard in community-driven bedrijfssoftware. Tegenwoordig biedt Java EE een uitgebreid enterprise-softwareplatform, met meer dan 20 compatible Java EE-implementaties om uit te kiezen.

De cursus Java EE EJB Business Components richt zich op Enterprise JavaBeans, zoals gespecificeerd in de EJB 3.x specificatie, als onderdeel van de Java EE 6. Aandacht wordt besteed aan de drie verschillende types van Enterprise Beans, zoals Session Beans, Message Driven Beans en Singleton beans.

Het Java Naming and Directory Interface (JNDI) wordt besproken, evenals hoe beans kunnen worden gevonden en geïnstantieerd door injection. Hierbij komen de lifecycles van de beans aan de orde en worden concurrency problemen besproken.

Een belangrijke rol is weggelegd voor annotaties. Deze komen op veel plaatsen in de cursus aan de orde, zoals bij het leggen van links met resources en de realisatie van persistence. Aandacht wordt besteed aan het gebruik van EJB Query Language en de implementatie van Object Relational Mapping in EJB 3.x.

Ook komen de transacties in een Java EE 6-omgeving aan bod en wordt aandacht besteed aan de Java EE security architectuur en de verschillende authenticatie- en autorisatiestrategieën. JMS en de toepassing ervan in combinatie met Message Driven Beans staan eveneens op het programma. Tot slot wordt aandacht besteed aan best practices en design patterns in EJB technologie.

De theorie wordt gepresenteerd in de vorm van slides en afgewisseld met praktische oefeningen. Demos dienen ter verheldering van de theorie. Alle onderwerpen die worden gevraagd op het Java EE 6 Enterprise JavaBeans Developer Certified Expert Exam (1Z0-895) worden besproken.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor Java developers, die met Java EE 6 EJB business-componenten willen leren ontwikkelen.

Voorkennis

Kennis van en ervaring met programmeren in Java en de beginselen van objectoriëntatie is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Kennis van Java EE Web Development is wenselijk.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE EJB Business Components.

Module 1: Java EE Intro
Java Editions
Java EE
Enterprise Applications
Java EE Servers
Web Components
EJB Components
JavaBean components
Web Services
Java EE API’s
EAR Files
Deployment Descriptors
Annotations
Java EE 6

Module 2: Enterprise Java Beans (EJB)
EJB features
Distributed Objects
Session Beans
Statefull and Stateless
Architecture of an EJB
EJB Object at work
Client Access
Remote versus Local Clients
Web Service Clients
Singleton Beans
Singleton Concurrency Access
Concurrency management strategy
Session faÇade
EJB Programming Model
Life Cycle Session Beans
Message Driven beans
Life Cycle Message Driven Beans

Module 3: JNDI and Injection
Locate resources with JNDI
JNDI Architecture
JNDI InitialContext
JNDI Naming Context
EJB Environment
Standard JNDI SubContexts
Dependency Injection
DataSource Injection
Injection of EJB References
Example EJB Injection

Module 4: Java Persistence API
Persistence API
Entity Classes
Entity Manager
Persistence Context
Entity Identity
Entity Managers
Entity Lifecycle
Entity Relationships
Persisting Objects
Removing Objects
Merging Objects
Managing Identity

Module 5: Entity Callbacks and Listeners
Life Cycle Callback methods
Entity Listeners
Life Cycle Callback Rules
Signature Life Cycle Callbacks
Signature Entity Listeners
@PrePersist and @PostPersist
@PreRemove and @PostRemove
@PreUpdate and @PostLoad
Multiple Invocation Callbacks
Invocation Order

Module 6: Session Beans
Session Beans Overview
Stateless Session Beans
Lifecycle Stateless Session Beans
Event callbacks
Asynchronous communication
Singleton session bean
Singleton concurrency access
Stateful Session Beans
Servicing Remove
Passivating and Activating
Cart Session Bean
Remote Business Interface
Cart Session Bean Class
Life Cycle Callback Methods
Calling Business Methods
Remove method

Module 7: Message Driven Beans
Motivation Message Driven Beans
Messaging Characteristics
Message Oriented Middleware
Publish and Subscribe
Point tot Point
What is JMS?
Message types
Creating and Receiving Messages
Integrating JMS with EJB
Message Driven Beans
MessageListeners
onMessage method

Module 8: Timer Service
Timer Service
Scheduling Timers
Creating Timers
Timeout method rules
Canceling and Saving Timers
Timer Usages
Timer Service interface
Timer interface
Timer handle interface

Module 9: Interceptors
Interceptor
Interceptor Classes
@AroundInvoke
Example Interceptor
Interceptor Lifecycle
Interceptor Types
Default Interceptors
Exclude Interceptors

Module 10: Transactions
Transactions
Demarcating Boundaries
Container Managed
Bean Managed
Client Managed
Transaction Attributes
SessionSynchronization
Before Completion
After Completion

Module 11: Security
Java EE security architecture
Java EE and EJB Security
Security Overview
Programmatic Security
Java EE authorization strategies
Declarative Security
Security Functions
Using Programmatic Security
Method Permissions
DeclareRoles
ejb-role-ref
role-link

Module 12: EJB and Web Services
What is a Web Service?
RPC Example
Structure SOAP Message
What is WSDL
Stateless Session Bean Endpoint
JAX-WS
Publishing an Endpoint
Web Service Annotations

Module 13: EJB Best Practices
Define best practices
Benefits of EJB best practices
Patterns to Java EE application design
Implements effective exception handling
EJB Design Patterns

Module 14: Clustering
What is clustering?
Thin Client Clustering
Thick Client Clustering
JBoss all configuration
Clustering Stack
What is JGroups
What is JCache
HA-JNDI
HA-Smart Proxies
SLSBs
SFSBs
HTTP session replication
Entity beans
EJB3
POJO Clustering

Optionele module: Annotations
What are annotations?
Pre-Java 5 annotations
Why annotations
Defining annotation types
Using annotations
Kinds of annotations
Marker annotations
Single value annotations
Normal annotations
Meta-Annotations

Optionele module: JMX
What is JMX?
JMX API
JMX Goal
Managed Beans
MBean flavors
JMX Architecture
Java SE 5.0 Mbeans
Naming MBeans
MBean Server
Registering Mbeans
Manipulating MBeans
Notifications
Notification Listeners

Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 27 t/m 29 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 27 t/m 29 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 24 t/m 26 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 24 t/m 26 juli 2019 Inschrijven >