Java EE EJB Business Components

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) is de standaard in community-driven bedrijfssoftware. Tegenwoordig biedt Java EE een uitgebreid enterprise-softwareplatform, met meer dan 20 compatible Java EE-implementaties om uit te kiezen.

De cursus Java EE EJB Business Components richt zich op Enterprise JavaBeans, zoals gespecificeerd in de EJB 3.x specificatie, als onderdeel van de Java EE 6. Aandacht wordt besteed aan de drie verschillende types van Enterprise Beans, zoals Session Beans, Message Driven Beans en Singleton beans. Het Java Naming and Directory Interface (JNDI) wordt besproken, evenals hoe beans kunnen worden gevonden en geïnstantieerd door injection. Hierbij komen de lifecycles van de beans aan de orde en worden concurrency problemen besproken.

Een belangrijke rol is weggelegd voor annotaties. Deze komen op veel plaatsen in de cursus aan de orde, zoals bij het leggen van links met resources en de realisatie van persistence. Aandacht wordt besteed aan het gebruik van EJB Query Language en de implementatie van Object Relational Mapping in EJB 3.x. Ook komen de transacties in een Java EE 6-omgeving aan bod en wordt aandacht besteed aan de Java EE security architectuur en de verschillende authenticatie- en autorisatiestrategieën. JMS en de toepassing ervan in combinatie met Message Driven Beans staan eveneens op het programma. Tot slot wordt aandacht besteed aan best practices en design patterns in EJB technologie.

De theorie wordt gepresenteerd in de vorm van slides en afgewisseld met praktische oefeningen. Demos dienen ter verheldering van de theorie. Alle onderwerpen die worden gevraagd op het Java EE 6 Enterprise JavaBeans Developer Certified Expert Exam (1Z0-895) worden besproken.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor Java developers, die met Java EE 6 EJB business-componenten willen leren ontwikkelen.

Voorkennis
Kennis van en ervaring met programmeren in Java en de beginselen van objectoriëntatie is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Kennis van Java EE Web Development is wenselijk.

Duur
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat
De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE EJB Business Components.

Inclusief
Lunch en alle cursusmaterialen.