Java Data Access met Persistence API


Java is een programmeertaal en computerplatform. In 1995 werd Java door Sun Microsystems geïntroduceerd. Deze onderliggende technologie stuurt de allernieuwste programma’s aan, zoals hulpprogramma’s, games en bedrijfstoepassingen. Java wordt wereldwijd gebruikt op meer dan 850 miljoen pc’s en op miljarden apparaten, waaronder tv’s- en mobiele toestellen.

Java is een object georiënteerde programmeertaal en lijkt op de programmeertaal C en dus ook C++. Java is platform independant, hetgeen inhoudt dat Java op meerdere besturingssystemen kan draaien. Dit komt doordat de Java compiler niet omzet naar machinecode, maar naar bytecode. Als er dan wordt geëxecute, interpreteert de Java Virtual Machine en vertaalt naar machinecode.

Zo kan Java dus op veel, (bijna) alle besturingssystemen draaien. Vaak wordt Java verward met Javascript, terwijl de beide talen niet veel gemeen hebben. Javascript wordt gebruikt om webpagina’s op te maken. Daarnaast is Java een veel uitgebreidere programmeertaal dan Javascript.

In de cursus Java Data Access met Persistence API staat Object Relational Mapping met de Java Persistence API 2.0 op de agenda. Na een overzicht van de data access-mogelijkheden in Java, waaronder JDBC, en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, worden de basisconcepten en architectuur van de JPA uitgelegd.

De rol van de EntityManager en het persistence.xml configuratiebestand wordt besproken en er wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen versie 1.0 en 2.0 van de JPA-specificatie. Vervolgens wordt het concept van de JPA Entity besproken en komt de lifecycle van de Entities en hoe Entity-classes op databasetabellen worden gemapped aan de orde.

Ook de verschillende states die Entities kunnen hebben ten opzichte van de database, zoals new, persistent, detached and removed, worden besproken, net als het concept van merging. Eveneens wordt het gebruik van annotaties en XML mapping files en de rol van de verschillende properties en attributen uitgelegd.

De verschillende key generation-strategieën worden besproken en er wordt ingegaan op het mappen van association en inheritance relaties tussen entities. Ook de mogelijkheden van de JPA Query-taal, JPQL, komen aan de orde, evenals het gebruik van JPA-criteria en native SQL queries.

Vervolgens worden de functie en de werking van Entity callbacks uitgelegd, die onmiddellijk vóór en na de uitvoering van een persistence operation worden aangeroepen, en komt het alternatief van de Entity Listener classes aan bod. Onderdeel van de cursus zijn eveneens interceptors, die worden gebruikt voor crosscutting concerns als logging en security.

Tot slot wordt aandacht besteed aan het gebruik van JPA in een Java EE-applicatie, aan communicatie met EJB’s en aan de packaging van JPA entities. Ten slotte worden JPA-transacties behandeld in zowel een desktopomgeving en als een Java EE-omgeving.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren Java developers, die willen leren hoe je de Java Persistence API kunt gebruiken voor database access vanuit Java.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in Java en objectoriëntatie vereist. Kennis van databasestructuren en SQL is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Gedurende de cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Module 1: Intro Java Persistence
  Java Persistence
  Traditional Persistence
  Transparent Persistence
  Persistence Technologies
  Direct File I/O
  Serialization
  Java Database Connectivity
  JDBC Architecture
  Executing Statements
  Retrieving Results
  JDBC Drivers
  JDBC URL’s
  Problems with JDBC
 • Module 2: Java Persistence API
  Traditional Persistence
  Object Relational Mapping
  Persistence API and EJB’s
  Entity Classes
  Entity Manager
  Persistence Context
  Entity Identity
  Entity Managers
  Entity Lifecycle
  Entity Relationships
  Persisting Objects
  Removing Objects
  Merging Objects
  Managing Identity
  JPA 1.0 versus 2.0
  New Features JPA 2.0
 • Module 3: Mapping Persistent Objects
  Mapping Annotations
  Table Annotation
  UniqueConstraint Annotation
  Column Annotation
  Id Annotation
  IdClass Annotation
  GeneratedValue Annotation
  Version Annotation
  Basic Annotation
  Lob Annotation
  Temporal Annotation
  Enumerated Annotation
  Transient Annotation
 • Module 4: Mapping Relationships
  Entity Relationship types
  Bidirectional OneToOne
  Bidirectional ManyToOne
  Bidirectional OneToMany
  Bidirectional ManyToMany
  Unidirectional OneToOne
  Unidirectional ManyToOne
  Unidirectional OneToMany
  Unidirectional ManyToMany
  Cascading persist
 • Module 5: Mapping Inheritance
  Inheritance Mapping Strategies
  Single Table per Class Hierarchy
  Single Table Data Model
  Advantages and Disadvantages
  Table per Concrete Class Strategy
  Table per Class Data Model
  Advantages and Disadvantages
  Joined Subclass Strategy
  Joined Data Model
  Advantages and Disadvantages
 • Module 6: JPA Query Language
  Java Persistence QL
  Projections
  Subqueries
  Joins
  Update
  Delete
  Queries
  Dynamic Query
  Static Query
  Criteria API
  CriteriaQuery interface
  Query Error Detection
  CriteriaBuilder
  Metamodel in JPA 2
 • Module 7: Entity Callbacks and Listeners
  Life Cycle Callback methods
  Entity Listeners
  Life Cycle Callback Rules
  Signature Life Cycle Callbacks
  Signature Entity Listeners
  @PrePersist and @PostPersist
  @PreRemove and @PostRemove
  @PreUpdate and @PostLoad
  Multiple Invocation Callbacks
  Invocation Order
 • Module 8: Interceptors
  Interceptors
  Interceptor Classes
  @AroundInvoke
  Example Interceptor
  Interceptor Lifecycle
  Interceptor Types
  Default Interceptors
  Exclude Interceptors
 • Module 9: Java EE integration
  Enterprise Java Beans
  Sessions Beans
  Statefull and Stateless
  JNDI lookups
  EJB injection
  Transaction-Scoped Persistence Context
  Extended Persistence Context
  Persistence Unit
  Packaging in EAR files
  Deployment Descriptors
 • Module 10: Transactions
  Transactions
  Demarcating Boundaries
  Container Managed
  Bean Managed
  Client Managed
  Transaction Attributes
  SessionSynchronization
  Before Completion
  After Completion
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 26 t/m 28 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 26 t/m 28 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 21 t/m 23 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 21 t/m 23 augustus 2019 Inschrijven >