Java Data Access met Persistence API

Java is een programmeertaal en computerplatform. In 1995 werd Java door Sun Microsystems geïntroduceerd. Deze onderliggende technologie stuurt de allernieuwste programma's aan, zoals hulpprogramma's, games en bedrijfstoepassingen. Java wordt wereldwijd gebruikt op meer dan 850 miljoen pc's en op miljarden apparaten, waaronder tv's- en mobiele toestellen. Java is een object georiënteerde programmeertaal en lijkt op de programmeertaal C en dus ook C++. Java is platform independant, hetgeen inhoudt dat Java op meerdere besturingssystemen kan draaien. Dit komt doordat de Java compiler niet omzet naar machinecode, maar naar bytecode. Als er dan wordt geëxecute, interpreteert de Java Virtual Machine en vertaalt naar machinecode. Zo kan Java dus op veel, (bijna) alle besturingssystemen draaien. Vaak wordt Java verward met Javascript, terwijl de beide talen niet veel gemeen hebben. Javascript wordt gebruikt om webpagina's op te maken. Daarnaast is Java een veel uitgebreidere programmeertaal dan Javascript.

In de cursus Java Data Access met Persistence API staat Object Relational Mapping met de Java Persistence API 2.0 op de agenda. Na een overzicht van de data access-mogelijkheden in Java, waaronder JDBC, en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, worden de basisconcepten en architectuur van de JPA uitgelegd. De rol van de EntityManager en het persistence.xml configuratiebestand wordt besproken en er wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen versie 1.0 en 2.0 van de JPA-specificatie. Vervolgens wordt het concept van de JPA Entity besproken en komt de lifecycle van de Entities en hoe Entity-classes op databasetabellen worden gemapped aan de orde. Ook de verschillende states die Entities kunnen hebben ten opzichte van de database, zoals new, persistent, detached and removed, worden besproken, net als het concept van merging. Eveneens wordt het gebruik van annotaties en XML mapping files en de rol van de verschillende properties en attributen uitgelegd.

De verschillende key generation-strategieën worden besproken en er wordt ingegaan op het mappen van association en inheritance relaties tussen entities. Ook de mogelijkheden van de JPA Query-taal, JPQL, komen aan de orde, evenals het gebruik van JPA-criteria en native SQL queries. Vervolgens worden de functie en de werking van Entity callbacks uitgelegd, die onmiddellijk vóór en na de uitvoering van een persistence operation worden aangeroepen, en komt het alternatief van de Entity Listener classes aan bod. Onderdeel van de cursus zijn eveneens interceptors, die worden gebruikt voor crosscutting concerns als logging en security. Tot slot wordt aandacht besteed aan het gebruik van JPA in een Java EE-applicatie, aan communicatie met EJB's en aan de packaging van JPA entities. Ten slotte worden JPA-transacties behandeld in zowel een desktopomgeving en als een Java EE-omgeving.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor ervaren Java developers, die willen leren hoe je de Java Persistence API kunt gebruiken voor database access vanuit Java.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in Java en objectoriëntatie vereist. Kennis van databasestructuren en SQL is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Duur
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte
De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Lunch en alle cursusmaterialen.