ITIL Foundation


ITIL Foundation is het belangrijkste certificaat voor IT-professionals en -medewerkers die meer van IT Service Management willen weten. Organisaties die volgens ITIL werken gebruiken het complete ITIL-examenprogramma om personeel op te leiden. De ITIL-competenties van de medewerkers laten hen beter presteren en samenwerken. ITIL Foundation maakt onderdeel uit van het Certified Integrator-programma.

De cursus ITIL Foundation leert de basisprincipes voor professionalisering en certificering binnen het ITIL V3 framework. Dit is dé basistraining die u inzicht geeft, voorbereidt en helpt bij het doorgronden van de basisprincipes van het ITIL V3 framework.

ITIL versie 3 bouwt verder op het succes van ITIL versie 2. In versie 3 worden het service strategy-concept en de continue verbetering van dienstverlening geïntroduceerd. Ook wordt in deze versie dieper ingegaan op het ontwerp van de dienstverlening. Daarnaast worden de operationele processen verder uitgediept.

Na afloop van de training heeft de deelnemer kennis van:

 • het belang van IT-dienstverlening en het beheer van de IT-Infrastructuur voor een organisatie en hoe deze IT-dienstverlening waarde creëert voor de organisatie;
 • diensten, organisaties en procesmatig werken;
 • de ‘IT service lifecycle’;
 • de belangrijkste concepten, principes, modellen en processen binnen de verschillende stadia van de ‘IT Service Lifecycle’ (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operations en Continious Service Improvement);
 • integratie dan wel referentie naar andere standaarden of ‘best practices’ in de markt;
 • functies en rollen.

Tijdens de opleiding worden de benodigde vaardigheden door middel van een mix van presentaties, leergesprekken, discussies, praktijksituaties en cases op een interactieve wijze aan u overgebracht. De docent acteert daarbij meer als coach dan als trainer. Gedurende de training wordt van de deelnemers een actieve houding verwacht.

Na volledige certificering binnen het ITIL V3 framework bent u een hoogaangeschreven IT professional, die het verschil kan maken. Als professional binnen ITIL V3 bent u in staat om organisaties te adviseren in het maken van keuzes en het nemen van besluiten inzake de verdere kwaliteitsverbetering van hun dienstverlening.

Met uw grondige kennis en ervaring van het ITIL V3 framework bent u in staat om de IT-organisatie te helpen bij het daadwerkelijk toevoegen van waarde aan de business.

De cursus is inclusief cursusmateriaal. De examenkosten (€ 256,-) zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen

 

Doelgroep

Deze training is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij het beheersen, sturen of leveren van de IT-dienstverlening. Zij worden verondersteld kennis te hebben van de (werk)processen binnen Service Management. Deze training is tevens bestemd voor hen die verder opgeleid willen worden binnen Service Management (bijvoorbeeld met een ITIL Practitioner of ITIL Service Manager certificaat).

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis nodig. Elementaire kennis van en ervaring in automatisering strekt wel tot aanbeveling.

Duur

De duur van deze opleiding is drie dagen. Wanneer u ook het examen wilt afleggen, is dit mogelijk ik een separate sessie.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Deze training leidt op voor het examen ITIL V3 Foundation. Na het behalen van dit examen ontvangt u een officieel certificaat. Het examen duurt 60 minuten en bestaat uit 40 multiple-choicevragen. Om te slagen dient u 26 vragen correct te beantwoorden. 

Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • het Service Management concept;
 • begripsvorming van Service Management in de praktijk;
 • begripsvorming van de Service Lifecycle;
 • begripsvorming van basisprincipes en modellen;
 • bekendheid met algemene concepten;
 • bekendheid met de processen;
 • bekendheid met rollen en verantwoordelijkheden;
 • bekendheid met technologie en architectuur;
 • ITIL kwalificatieschema.
Plaats Duur Data
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 21, 22 & 25 maart 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 8, 9 & 10 april 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 15, 16 & 17 mei 2019 Inschrijven >
Aalsmeer - Zwarteweg 121 3 dagen 15, 16 & 17 mei 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 15, 22 & 29 mei 2019 Inschrijven >