ITIL Fasttrack – Foundation & Practitioner


ITIL is de enige consistente en tegelijk veelomvattende bron voor IT Service Management. ITIL bestaat uit modellen, concepten en processen, die samen een krachtig referentiekader bieden voor het inrichten en verbeteren van IT-processen binnen een organisatie. ITIL wordt door duizenden organisaties over de gehele wereld gebruikt.

In het eerste deel van de gecombineerde cursus ITIL Fasttrack – Foundation & Practitioner doet u kennis op van ITIL Foundation op examenniveau, om vervolgens dit examen te doen. Daarna begint u op de derde dag aan de stof van ITIL Practitioner. U leert nu hoe ITIL praktisch en inzichtelijk te gebruiken na de opgedane kennis van ITIL Foundation.

Tijdens de training leert u met name het toepassen en begrijpen van de Continual Service Improvement-richtlijnen binnen een organisatiecontext en het toepassen en begrijpen van de belangrijkste ITSM-concepten binnen Continual Service Improvement.

Daarnaast oefent u samen met uw medestudenten in het toepassen van ITSM-richtlijnen en het borgen van verbeterprogramma’s in de praktijk.

Ook komt het implementeren van metingen en metrics binnen het Continual Service Improvement-proces ruimschoots aan bod. U leert effectief communiceren ter ondersteuning van het Continual Service Improvement-proces en het organiseren van een goed verandermanagement ter ondersteuning van het Continual Service Improvement-proces.

Het ITIL practitioner-certificaat geeft u 3 ITIL Expert-credits. Het Foundation- en het Practitionerexamen bestaan uit 40 multiple-choicevragen. Beide examens duren 60 minuten. Bij 26 of meer goede antwoorden bent u geslaagd.

Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. De examenkosten (€ 646,- voor beide examens) zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor IT-professionals, business managers of business proceseigenaren, die in een organisatie volgens ITIL werken.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. De cursus wordt gegeven op MBO-niveau.

Duur

De cursusduur bedraagt vijf dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Bij het slagen voor de examens ontvangt u een certificaat.

Tijdens deze training leert u het toepassen en begrijpen van de richtlijnen van Continual Service Improvement binnen een organisatiecontext en het toepassen en begrijpen van de belangrijkste concepten van ITSM binnen Continual Service Improvement.

Ook komt het implementeren van metingen en metrics binnen het proces van Continual Service Improvement ruimschoots aan bod. U leert effectief communiceren ter ondersteuning van het proces van Continual Service Improvement en het organiseren van een goed verandermanagement ter ondersteuning van het proces van Continual Service Improvement.

Plaats Duur Data
Zwolle - Thorbeckelaan 2 5 dagen 15, 22, 29 mei, 5 & 6 juni 2019 Inschrijven >
Aalsmeer - Zwarteweg 121 5 dagen 15, 22, 29 mei, 5 & 6 juni 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 5 dagen 15, 22, 29 mei, 5 & 6 juni 2019 Inschrijven >
Utrecht - Savannahweg 17 5 dagen 15, 22, 29 mei, 5 & 6 juni 2019 Inschrijven >