ISTQB Foundation in Software Testing

Veel organisaties opereren in een internationale omgeving. In een dergelijke omgeving is goede communicatie extra belangrijk. Daarvoor is een eenduidig begrippenkader binnen een testproject een randvoorwaarde. De International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) zorgt onder andere voor dit eenduidige begrippenkader op het gebied van testen. Daarnaast biedt ISTQB een raamwerk voor testen en een internationaal certificeringprogramma waarbij inmiddels meer dan 50 landen zijn aangesloten. Tijdens de opleiding leert u wat dit raamwerk inhoudt. Tevens wordt u voorbereid op het examen dat leidt tot het wereldwijd erkende ISTQB Foundation certificaat.

Testprincipes

 • Definities van kwaliteit, testen, softwarekwaliteit en softwaretesten
 • Standaardtestterminologie (ISTQB)
 • Risicomanagement en teststrategie
 • Valkuilen, uitgangspunten, budgetten, onduidelijkheden, tijdsdruk en risico’s

Testmanagement

 • Vormen van testorganisaties
 • Testplanning en beheer
 • Gebruik van projectmanagementtechnieken
 • Configuratiemanagement en wijzigingsbeheer
 • Probleembeheer
 • Testware, -produkten en hergebruik testfasering
 • Testfaseringsmodellen (wie, wat en wanneer)
 • Entry- en exitcriteria
 • Mastertestplanning
 • De voordelen van vroege foutdetectie
 • Statisch en dynamisch testen
 • Statische technieken (o.a. reviews, inspecties en walkthroughs, code metrics)
 • White-boxtechnieken (verschillende soorten coverages)
 • Black-boxtechieken (o.a. equivalence partitioning, boundary value analysis, decision tables en state transition testing)

Testtools

 • Soorten tools (CAST)
 • Bruikbaarheid, voor- en nadelen, kosten en opbrengsten
 • Tools en hergebruik (regressietesten)
 • Datadriven testen
 • Implementatie en onderhoud