ISTQB Foundation in Software Testing


Veel organisaties opereren in een internationale omgeving, waarin goede communicatie extra belangrijk is. Daarvoor is een eenduidig begrippenkader binnen een testproject een randvoorwaarde. De International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) zorgt onder andere voor dit eenduidige begrippenkader op het gebied van testen.

Daarnaast biedt ISTQB een raamwerk voor testen en een internationaal certificeringprogramma waarbij inmiddels meer dan 50 landen zijn aangesloten. Tijdens de opleiding leert u wat dit raamwerk inhoudt. Tevens wordt u voorbereid op het examen dat leidt tot het wereldwijd erkende ISTQB Foundation certificaat.

De  geaccrediteerde cursus ISTQB Foundation in Software Testing is een voorbereiding op het examen Foundation Certificate in Software Testing en voldoet aan de eisen, zoals deze door ISTQB worden gesteld. De cursus behandelt testprincipes en -standaards, testmanagement, testfasering, reviews en inspecties, een groot aantal testtechnieken (zowel voor white-box als black-box testen) en testtools.

Het examen kunt u afleggen op een door u zelf te bepalen moment bij een van de Pearson VUE Examencenters. Deze zijn verspreid door het hele land. Het Foundation-certificaat is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het ISTQB Advanced Certificate examen.

De algemene doelstelling van deze cursus is het verbeteren van kennis en opdoen van praktische vaardigheden op het gebied van gestructureerd testen van software. Specifieke doelstellingen zijn:

 • verbeteren van de testactiviteiten binnen het project en de organisatie;
 • kennis nemen van praktijkvoorbeelden en opdoen van praktische vaardigheden;
 • voorbereiden op het ISTQB-examen.
 • verkrijgen van een professioneel internationaal erkend certificaat op het gebied van testen.

Gestructureerd testen wordt behandeld vanuit zowel theoretisch als praktisch perspectief. Oefeningen en meningsvormen hebben een belangrijke plaats binnen deze cursus. Tijdens de cursus worden proefexamens geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen de gedoceerde lesstof te bestuderen.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. De examenkosten (€ 250,-) zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor testers die zich verder willen verdiepen in het gestructureerd testen en in het kader van hun testcarrière het ISTQB Foundation Certificaat willen verkrijgen. Ook is de cursus geschikt voor gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die zich bezighouden met het testen van informatiesystemen en software-producten. Tevens is de cursus bestemd voor kwaliteitsfunctionarissen en projectmanagers die zich willen verdiepen in gestructureerd testen en het definiëren van teststandaards.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur

De duur van deze training is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Deze driedaagse geaccrediteerde cursus is een voorbereiding op het examen Foundation Certificate in Software Testing. Het examen kunt u afleggen op een door u zelf te bepalen moment bij een van de Pearson VUE Examencenters. Deze zijn verspreid door het hele land.

Testprincipes

 • Definities van kwaliteit, testen, softwarekwaliteit en softwaretesten
 • Standaardtestterminologie (ISTQB)
 • Risicomanagement en teststrategie
 • Valkuilen, uitgangspunten, budgetten, onduidelijkheden, tijdsdruk en risico’s

Testmanagement

 • Vormen van testorganisaties
 • Testplanning en beheer
 • Gebruik van projectmanagementtechnieken
 • Configuratiemanagement en wijzigingsbeheer
 • Probleembeheer
 • Testware, -produkten en hergebruik testfasering
 • Testfaseringsmodellen (wie, wat en wanneer)
 • Entry- en exitcriteria
 • Mastertestplanning
 • De voordelen van vroege foutdetectie
 • Statisch en dynamisch testen
 • Statische technieken (o.a. reviews, inspecties en walkthroughs, code metrics)
 • White-boxtechnieken (verschillende soorten coverages)
 • Black-boxtechieken (o.a. equivalence partitioning, boundary value analysis, decision tables en state transition testing)

Testtools

 • Soorten tools (CAST)
 • Bruikbaarheid, voor- en nadelen, kosten en opbrengsten
 • Tools en hergebruik (regressietesten)
 • Datadriven testen
 • Implementatie en onderhoud
Plaats Duur Data
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 3 dagen 1, 2 & 3 juli 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 3 dagen 28, 29 & 30 oktober 2019 Inschrijven >