iPhone Programmeren


Voor het programmeren voor de iPhone is kennis van het Foundation Framework en de programmeertaal Objective-C onontbeerlijk. Het Foundation Framework biedt een basis van functionaliteiten voor apps.

Tijdens de cursus iPhone Programmeren leert u Objective-C en het Foundation Framework gebruiken om apps voor de iPhone en iPad te ontwikkelen. De cursus maakt gebruik van de nieuwste versie van Objective-C.

U zult ervaring opbouwen met Xcode en Interface Builder. De syntax van Objective-C zal worden behandeld en u zult leren hoe user input van iPhone en iPad kan worden opgevangen en worden verwerkt in de app.

Voorts leert u hoe user interfaces worden opgebouwd die gebruikmaken van iPhone en iPad controls, zoals text fields, buttons en pickers. Ook komt aan de orde hoe apps gebruik kunnen maken van iPhone table views, navigation controllers en andere UI-componenten.

Ten slotte wordt aandacht besteed aan hoe u in een iPhone of iPad app de state kunt bewaren en gebruikersgegevens kunt opslaan.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo’s zorgen voor een verduidelijking van de concepten.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor developers, die willen leren programmeren voor de iPhone en de iPad.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen wordt enige kennis van Objective-C aangeraden.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat IPhone Programmeren.

Module 1: XCode Intro
What is XCode
Using Xcode
Editing XCode
Build and debug iPhone apps
Managing project resources

Module 2: Objective C
Objective-C programming language
Variables
Data types
Control Flow
Error Handling
Foundation Framework

Module 3: Interface Builder
Overview of Interface Builder
GUI tool
Designing your iPhone app’s UI
Connect the UI to your code
File’s Owner
First Responder

Module 4: Cocoa Touch
Cocoa Touch Design Patterns
Model-View-Controller
Other design patterns
iPhone’s UIKit framework

Module 5: Table Views
UITableView
UITableViewController
Implementing data source methods
Implement delegate methods
Present data
Interact with the user

Module 6: Navigation
iPhone’s navigation controller
Tab bar controller
Other UIKit components
iPad-specific controls
popovers

Module 7: Touch Events
Standard iPhone controls
Standard iPad UI controls
Managing custom components
Response to user input

Module 8: Custom Drawing
Core Graphics
Core Animations
Customise iPhone
iPad UI components
Displaying images
Manipulating images
Rich animation
Graphical elements

Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.