iOS Development met Swift


De krachtige en intuïtieve programmeertaal Swift is door Apple ontwikkeld voor het maken van apps voor iOS, Mac, Apple TV en Apple Watch. Swift is gebaseerd op Objective C, eenvoudig in het gebruik en open source.

Tijdens de cursus iOS Development met Swift leert u de programmeertaal Swift te gebruiken voor de ontwikkeling van apps voor de iPhone en iPad. Na een introductie in de XCode IDE en een review van de Swift programmeertaal, wordt aandacht besteed aan de anatomie van een iOS-applicatie, de sandboxomgeving en de kenmerkende architectuur van iOS apps.

Daarnaast leert u werken met de XCode IDE, de Interface Builder, het UIKit Framework en de iOS SDK. Gedurende de cursus worden diverse apps ontwikkeld, zoals een newsreader app en apps die gebruik maken van meerdere views. Deze apps maken gebruik van diverse controls, zoals buttons, switches, tables en maps.

Tevens wordt gedurende de cursus aandacht besteed aan zaken die specifiek zijn voor iPad apps, zoals split views en popup menu’s. Daarnaast staat ook multitasking, HTTP networking, web service access, data access met Core Data en SQLite en het omgaan met XML- en JSON-data op het programma.

Deelnemers leren gebruik te maken van storyboards voor UI-ontwerp en onderzoeken de animatie- en tekentechnieken. Gedurende de cursus komt ook het debuggen van iPhone en iPad apps aan bod.De cursus wordt afgesloten met aandacht voor deployment issues en localisatie van apps.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en exercise wisselen elkaar af. Tijdens de cursus wordt gewerkt met de iOS 8 SDK, Xcode 6 en Interface Builder.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor developers die de taal Swift willen gebruiken voor de ontwikkeling van apps voor de iPhone en iPad.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is enige voorkennis van programmeren in Objective C of Swift vereist.

Duur

De duur van deze cursus is vijf dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Tijdens de cursus iOS Development met Swift worden de volgende modules behandeld:

Module 1: Apps Intro
XCode IDe
Creating projects
Templates, Projects, and Workspaces
Creating a New Project
LLVM and LLDB
Debug Gauges
Asset Management
XCTest Testing Framework
Anatomy of an iOS Device
iOS Architecture
Available SDKs
Version Compatibility

Module 2: Swift Overview
Statements
Constants
Variables
Data Types
Collection Types
Functions
Closures
Classes and Structures
Automatic Reference Counting (ARC)
Optionals
Protocols
Generics
Objective-C Interoperability

Module 3: App Architecture
MVC architecture
Model
View
Controller
IBOutlets
IBActions
Subclassing
Delegation
Root View Controller
Navigation Controller
Controlling Stack Navigation

Module 4: UIControls
Interface Builder
Basic Interaction
Buttons
Text Fields
Sliders
Segments
Switches
Action sheets
Alerts
Scrolling
Image scrolling
Zooming images
Paging images
Data Picker
Hiding the Keyboard

Module 5: Views
What are views
The View Hierarchy
View behavior
Containers
Controls
Dynamic applications
Swap views
Collection views
Grids
Text and Web Views
Navigation View
Tab Bars
Alert Views and Action Sheets
Display dynamic web pages

Module 6: Multitasking
Application States
Background Execution
Background App Refresh
State Restoration
Concurrency
Grand Central Dispatch (GCD)
Serial and Concurrent Queues
Main Dispatch Queue
Completion Blocks
Operation Queues

Module 7: Advanced Controls
Pickers
Tables
Customizing Tables
Static Table Views
Dynamic Table Views
Delegates
DataSources
Table View Styles
Custom Cells
Tab Bars
Using MapKit
Display Maps
Navigate Locations
Drop Pins

Module 8: Persistence
Storing user preferences
NSFileManager
NSFileHandle
NSData
Pathnames in Swift
Working with Directories
Working with Files
Reading and Writing from a File
Key-Value Data
SQLite Integration
Using SQLite Directly
Overview of Core Data
Managed Objects
Persistent Store Coordinator
Entity Descriptions
Retrieving and Modifying Data

Module 9: RSS and JSON
Reachability
Synchronous Downloads
Asynchronous Downloads
Handling Timeouts
Sending HTTP GET Requests
Sending HTTP POST Requests
Using RSS
Using JSON
Parsing JSON
Parsing XML
AirDrop

Module 10: Layouts and Storyboards
Auto layout
View Autosizing
Handling screen size
Handle rotation
Size classes
Split view controllers
Controlling Rotation Behavior
What are Storyboards?
Adding Scenes
Segues
Transitions
Using in a Tab Bar Application

Module 11: Drawing and Animations
The Responder Chain
Touch Notification Methods
Scheduling notifications
Respond to notifications
Enabling Multitouch on the View
Gesture Motions
Gesture Recognizers
Drawing
Core Graphics and Quartz 2D
Lines, Paths, andShapes
Animation
Core Animation Blocks
Animation Curves
Transformations
SpriteKit
SceneKit
Physics Engine
Adding Effects

Module 12: Advanced Topics
Targeting Multiple Devices
iPhone vs. iPad
Universal Apps
Detecting Device Capabilities
Supporting Multiple iOS Versions
Handoff
Interactions
App Framework Support
Implementing Handoff
Continuation Streams
App Extensions
Localization
Resources
Running on a Physical Device
Development Certificates
Assigning Devices
Creating an App ID
Provisioning Profiles

Plaats Duur Data
Rotterdam - Provenierssingel 66 5 dagen 20, 21, 22, 23 & 24 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 5 dagen 20, 21, 22, 23 & 24 mei 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 20 5 dagen 15, 16, 17, 18 & 19 juli 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 5 dagen 15, 16, 17, 18 & 19 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 5 dagen 15, 16, 17, 18 & 19 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 5 dagen 16, 17, 18, 19 & 20 september 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 5 dagen 16, 17, 18, 19 & 20 september 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 20 5 dagen 18, 19, 20, 21 & 22 november 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 5 dagen 18, 19, 20, 21 & 22 november 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 5 dagen 18, 19, 20, 21 & 22 november 2019 Inschrijven >