Interviewing Techniques and Guidelines


Gebrek aan klant- of gebruikersbetrokkenheid is een van de meest voorkomende redenen dat projecten falen, en toch wordt het achterhalen van klanteisen onderschat. Interviewtechnieken zijn zeer belangrijk om de klantvraag in kaart te brengen.

Onze tweedaagse training Interviewing Techniques and Guidelines benadrukt het belang van het het ontdekken van de werkelijke klantvraag. Om de echte oorzaak van problemen te achterhalen, behandelen wij specifieke interviewtechnieken en manieren om een vertrouwensrelatie met de verschillende stakeholders op te bouwen.

U leert tijdens deze cursus welke vragen er gesteld moeten worden, hoe ze gesteld moeten worden en hoe antwoorden tegen het licht moeten worden gehouden, om engineers beter te kunnen uitleggen welke oplossing moet worden gebouwd.

Deze opleiding is ook in company beschikbaar.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die betrokken is bij het achterhalen van requirements.

Voorkennis

Wij adviseren om vooraf onze cursus Requirements Engineering Foundations te volgen.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt twaalf personen.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat.

De opleiding Interview Techniques and Guidelines omvat de volgende onderwerpen:

  • elicitatie als een actief proces;
  • bronnen achterhalen;
  • voorbereiden van een interview;
  • vervolgacties plannen;
  • omgaan met probleemstakeholders;
  • veel praktijkvoorbeelden.
Plaats Duur Data
Amersfoort - Barchman Wuytierslaan 2 dagen 13 & 14 juni 2019 Inschrijven >