Programmeren in GO


De programmeertaal is gebaseerd op de ervaringen die de laatste decennia zijn opgedaan met de talen C en C++ en met geïnterpreteerde talen zoals Java en Python. Deze talen zijn krachtig en flexibel, maar ontberen het afdwingen van één ontwikkelstijl, die nodig is om teams te laten samenwerken. Dit wordt grotendeels opgelost in de programmeertaal Go.

De cursus Programmeren in Go behandelt de syntax van de programmeertaal en de bijbehorende programmeerstijl. Go is met name geschikt voor multi-threaded programma’s, zoals netwerkdiensten. Go-routines en channels maken dit erg eenvoudig. Behalve de syntax van de taal zijn hierin ook tal van packages vastgelegd, zoals bijvoorbeeld strings, strconv, io, json en time.

Tijdens de cursus leert u gebruik maken van de faciliteiten in de taal (data-typen, methods, interfaces, embedding en go-routines) en packages (strconv, i/o, json, fmt, net/http, enz.). Verder leert u over het eco-systeem van go: importing source, source formatting en unit testing. Deze onderwerpen worden, onder begeleiding van de docent, uitgebreid in de praktijk geoefend.

Na afloop van de cursus kunt u zelfstandig een Go-programma schrijven, of samen met anderen Go-programmatuur schrijven.

Het cursusboek en de lunches zijn bij de cursus inbegrepen.

 

 

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor pogrammeurs die Go als programmeertaal zelfstandig of in een team willen gaan gebruiken.

Voorkennis

Enige programmeerervaring in een hogere gestructureerde programmeertaal, zoals Java, PHP, C, Perl of Python, is noodzakelijk.

Duur

De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Tijdens de eerste twee dagen van de cursus komen achtereenvolgens de begrippen data-types, flow-control, methode en interfaces aan bod.

Tijdens de laatste twee dagen komen diverse packages en het Go ecosysteem aan de orde. De Go-packages worden gedurende de cursus niet volledig uitgediept. Een schat aan goede documentatie is te vinden op de website golang.org. Daar worden ook veel achtergronden van de concepten behandeld.

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • data-typen, flow control, methods en interfaces;compileren en debuggen;
  • diverse packages: fmt, io, bufio, json;
  • zelf maken van packages, OS afhankelijkheden;
  • Go-routines en channels;
  • error handling met defer, panic en recover.
Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.