Git voor developers

Git is een gedistribueerd versiebeheersysteem en daarmee anders dan de bekende versiebeheersystemen. Het blijkt lastig de bekende concepten van deze systemen te vertalen naar het werken met Git. Tegelijkertijd biedt Git ongelofelijk mooie nieuwe mogelijkheden.

In de cursus Git voor developers leren de deelnemers de concepten van gedistribueerde versiecontrole te begrijpen en effectief te beginnen met het gebruik van de GitHub suite van tools. Aandacht wordt besteed aan Git repositories, die zich zowel locaal als remote kunnen bevinden, hoe versies kunnen worden gecommit en mogelijk ook weer teruggedraaid. 

Daarnaast wordt behandeld wat Git branching is en welke branching en merge strategieën je kunt gebruiken. Ook de aansturing via de command line komt aan de orde. Voorts wordt aandacht besteed aan typische GitHub workflows, het ongedaan maken van fouten en history-manipulatie in een gedistribueerde werkomgeving. Ten slotte wordt een aantal van de beschikbare tools behandeld, zoals Revision Selection, Interactive Staging, Rewriting History en Debugging with Git (bisect).

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demoprojecten dienen ter verheldering van de behandelde concepten.  

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor developers die Git en GitHub willen gebruiken voor gedistribueerde versiecontrole.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met software development in een moderne taal, zoals Java, C++, C# of PHP, vereist.

Duur
De cursusduur is een dag.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

 

GIT GIS