Excel - Snelcursus macro's

Excel is het meest gebruikte rekenprogramma en tevens het hulpmiddel bij uitstek om op een gebruiksvriendelijke manier tabellen, grafieken en analyses te maken, alsmede om uiteenlopende soorten data op een intuïtieve manier te ordenen en weer te geven. Een spreadsheet in Excel kunt u voor allerlei toepassingen gebruiken. In een klein bedrijf kunt u er niet alleen de boekhouding en calculaties mee doen, maar ook klantenbestanden of andere overzichten in bijhouden. De trainingen in Excel kunt u in alle versies en op ieder gewenst niveau volgen, voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie.

In deze snelcursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • een macro opnemen;
  • een macro gebruiken;
  • macrobeveiliging;
  • het toewijzen van een werkbalkknop aan een macro;
  • het aanpassen van een macro;
  • het verwijderen van macro's;
  • meer over macroknoppen;
  • een eigen menu maken;
  • relatieve en absolute macro's.