Excel Basiscursus

Excel is het meest gebruikte rekenprogramma en tevens het hulpmiddel bij uitstek om op een gebruiksvriendelijke manier tabellen, grafieken en analyses te maken, alsmede om uiteenlopende soorten data op een intuïtieve manier te ordenen en weer te geven. Een spreadsheet in Excel kunt u voor allerlei toepassingen gebruiken. In een klein bedrijf kunt u er niet alleen de boekhouding en calculaties mee doen, maar ook klantenbestanden of andere overzichten in bijhouden. De trainingen in Excel kunt u in alle versies en op ieder gewenst niveau volgen, voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie.

Tijdens de klassikale basiscursus Excel worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • invoegen, verbergen en verwijderen van rijen en kolommen;
 • verplaatsen en kopiëren;
 • getalopmaak;
 • opmaken van cellen;
 • voorwaardelijke opmaken;
 • afdrukken van een document (kop- en voetteksten, herhalen van kolomkoppen, documenten passend maken, etc.);
 • sorteren en filteren;
 • formules maken (rekenen);
 • rekenen met data;
 • maken van functies, zoals Som, Gemiddelde, Aantal en Aantal.Als;
 • relatief en absoluut kopiëren;
 • gebruik van Plakken Speciaal;
 • werken met meerdere werkbladen;
 • kennismaken met grafieken;
 • heel veel tips & tricks om nog gemakkelijker met Excel om te gaan.