TOGAF Foundation (inclusief examen)

Enterprise Architectuur beschrijft een organisatie vanuit integraal business- en ICT-perspectief. Daarmee kan een organisatie bedrijfsbreed richting en sturing geven aan de veranderingen binnen haar business- en de ICT-inrichting. Centraal in de methode, die is gebaseerd op TOGAF, staat de Architecture Development Method. Deze beschrijft de verschillende fasen van ontwikkeling en beheer van de Enterprise Architectuur. TOGAF wordt wereldwijd gebruikt door een groot aantal architecten om een passende architectuur voor hun organisatie te ontwerpen. TOGAF versie 9 bestaat uit 2 levels. Het eerste level, TOGAF® level 1 (TOGAF Foundation), geeft inzicht in de basisconcepten van TOGAF.

Het framework, dat is gebaseerd op TOGAF, is een open en leveranciersonafhankelijke methode voor het ontwikkelen en beheren van Enterprise Architecturen. De kern bestaat uit een procesmodel voor het ontwikkelen van architecturen en het invoeren hiervan. Om dit proces uit te voeren en architectuur te beheren zijn de volgende onderdelen beschreven:

  • Architecture Development Method (ADM) – het hart van Enterprise Architecture, dat in processtappen de architectuur ontwikkelt en beschrijft;
  • Enterprise Capability Framework – in dit deel worden de organisatorische aspecten van de architectuur-lifecycle beschreven. Zaken die van belang zijn, zijn bijvoorbeeld besturing, governance en de organisatorische afwegingen op gebied van mens en technologie;
  • ADM Guidelines & Techniques – in dit deel vindt men specifieke technieken en richtlijnen die nuttig zijn bij het uitvoeren van de ADM;
  • Enterprise Continuum & Tools - beschrijft de interne administratie van architectuuronderdelen. Het beschrijft de structuur, de opzet en beheren van een architectuur repository;
  • Reference Models - beschrijft de opbouw en toepassing van twee referentiemodellen;
  • Architecture Content Framework - beschrijft de vanuit de ADM gegenereerde 'deliverables'. Een deliverable is een formele uitkomst van een stap of fase en bestaat uit bouwstenen en artefacten.

De training bereidt u voor op het officiële TOGAF Foundation (level 1) examen. De training geeft diepgaand inzicht in het ontwikkelen en beheren van architectuur. In de training wordt gebruik gemaakt van een casus. Op deze manier wordt de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast.

Examen
Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands. Indien u het examen wilt afleggen, dan kunt u na afloop van de training een examenvoucher opvragen. Het TOGAF Foundation (level 1) examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, die binnen 60 minuten gemaakt dienen te worden. De cesuur voor het behalen van de certificering is 55%. De kosten van de examenvoucher zijn  in de prijs van de training opgenomen.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor architecten en specialisten die zich bezighouden met een vorm van Enterprise Architectuur, zoals: business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur. Daarnaast is de cursus geschikt voor IT professionals met een rol binnen architectuurprojecten die goede basiskennis willen  hebben ten aanzien van de methode die is gebaseerd op TOGAF.

Voorkennis
Affiniteit met (Enterprise) Architectuur wordt aangeraden.

Duur
De training duurt twee dagen. 

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na het behalen van het examen ontvangt u een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal,  lunch en de kosten van het examen.

Exclusief
BTW.