TOGAF - Fasttrack (foundation & Cerified) inclusief examens

Enterprise Architectuur beschrijft een organisatie vanuit integraal business- en ICT-perspectief. Daarmee kan een organisatie bedrijfsbreed richting en sturing geven aan de veranderingen binnen haar business- en de ICT-inrichting. Centraal in de methode, die is gebaseerd op TOGAF, staat de Architecture Development Method. Deze beschrijft de verschillende fasen van ontwikkeling en beheer van de Enterprise Architectuur. TOGAF versie 9 bestaat uit 2 levels. Het eerste level, TOGAF level 1 (TOGAF Foundation), geeft inzicht in de basisconcepten van TOGAF. Het tweede level, TOGAF level 2 (TOGAF Certified) gaat een stap verder en is bedoeld voor architecten die zich volledig willen certificeren in TOGAF.

Het framework, dat is gebaseerd op TOGAF, is een open en leveranciersonafhankelijke methode voor het ontwikkelen en beheren van Enterprise Architecturen. De kern bestaat uit een procesmodel voor het ontwikkelen van architecturen en het invoeren hiervan. Om dit proces uit te voeren en architectuur te beheren zijn de volgende onderdelen beschreven:

  • Architecture Development Method (ADM) – het hart van Enterprise Architecture, dat in processtappen de architectuur ontwikkelt en beschrijft;
  • Enterprise Capability Framework – in dit deel worden de organisatorische aspecten van de architectuur-lifecycle beschreven. Zaken die van belang zijn, zijn bijvoorbeeld besturing, governance en de organisatorische afwegingen op gebied van mens en technologie;
  • ADM Guidelines & Techniques – in dit deel vindt men specifieke technieken en richtlijnen die nuttig zijn bij het uitvoeren van de ADM;
  • Enterprise Continuum & Tools - beschrijft de interne administratie van architectuuronderdelen. Het beschrijft de structuur, de opzet en beheren van een architectuur repository;
  • Reference Models - beschrijft de opbouw en toepassing van twee referentiemodellen;
  • Architecture Content Framework - beschrijft de vanuit de ADM gegenereerde 'deliverables'. Een deliverable is een formele uitkomst van een stap of fase en bestaat uit bouwstenen en artefacten.

De training  TOGAF - Fasttrack (Level 1 & 2) bereidt u voor op de TOGAF 9.1 Certified (level 1 + 2) examens. De training geeft diepgaand inzicht in het ontwikkelen en beheren van architectuur volgens TOGAF. In de training wordt gebruik gemaakt van een casus. Op deze manier wordt de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast. Op de eerste dag scheppen wij een algemeen beeld van Enterprise Architectuur. Daarnaast gaan wij in op de generieke concepten uit de behandelde methode. Dit doen wij door een overview te geven van het gehele boek. De tweede dag staat in het teken van het uitwerken van een architectuurtraject op basis van een casus, waarbij de concepten die de vorige dag zijn behandeld nogmaals worden behandeld.

De derde en vierde dag staan in het teken van verdieping. We breiden de stof verder uit en gaan verder in op de eerder behandelde stof. Ieder onderdeel wordt afgesloten met een vraag, die vergelijkbaar is met de examenvragen van Level 2.

Examen
Tijdens de training wordt u voorbereid op de examens. Om als TOGAF® 9 level 1 en TOGAF 9 level 2 gecertificeerd architect bij The Open Group geregistreerd te worden, dient u succesvol de multiple choice examens af te leggen. De kosten van beide examens zijn in de prijs opgenomen.

Het TOGAF 9 Foundation (level 1) examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, die binnen 60 minuten gemaakt dienen te worden. De cesuur voor het behalen van de certificering is 55%.

Het TOGAF 9 Certified (Level 2) examen bestaat uit acht meerkeuzescenariovragen, die binnen 90 minuten gemaakt dienen te worden. De cesuur voor het behalen van de certificering is 60%. 

Doelgroep
Deze training is bestemd voor architecten en specialisten die zich bezighouden met een vorm van Enterprise Architectuur, zoals: business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur. Daarnaast is de cursus geschikt voor IT professionals met een rol binnen architectuurprojecten die goede basiskennis willen  hebben ten aanzien van de methode die is gebaseerd op TOGAF.

Voorkennis
Affiniteit met (Enterprise) Architectuur wordt aangeraden.

Duur
De training duurt vier dagen. De training bestaat uit twee aaneengesloten dagen Enterprise Architecture Level 1 based on TOGAF en twee aaneengesloten dagen Enterprise Architecture Level 2 based on TOGAF. De examens worden separaat van de training, op een door u gekozen tijdstip en locatie afgenomen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na het behalen van het examen ontvangt u een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal, de kosten van beide examens en de lunch.

Exclusief
BTW.