Dojo Toolkit Programmeren


De Dojo Toolkit is een open-source JavaScript-toolkit voor het bouwen van dynamische webapplicaties. Door de speciale functies, zoals agenda’s en menu’s, en speciale effecten, zoals wipes en fade-ins, wint Dojo snel aan populariteit als dé toolkit bij uitstek voor Ajax-applicaties.

De cursus Dojo Toolkit Programmeren geeft een overzicht van de werking en mogelijkheden van de Dojo Toolkit. U leert hoe dynamische webapplicaties met Dojo kunnen worden gemaakt.

In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan de Dojo Architecture en de Dojo Toolkit libraries, waarbij een voorname plaats wordt ingenomen door Dojo’s Module Systeem. Ook leert u hoe modules in elkaar zitten en hoe ze asynchroon kunnen worden geladen via AMD, Asynchronous Module Definition.

Vervolgens wordt ingegaan op de interactie met de pagina via DOM en Dynamic HTML. Hierbij komt ook event handling aan de orde. Dojo GUI interfaces met de Dijit widgets staan eveneens op het programma. De verschillende types van widgets, zoals command en text controls en containers, worden hierbij behandeld.

Object georiënteerd programmeren met Classes en Objects in Dojo komt aan de orde en er is aandacht voor hoe Ajax-functionaliteit in Dojo-applicaties kan worden geïmplementeerd. In het verlengde hiervan wordt ingegaan op URL mapping in Dojo, het definiëren van routes en back button handling en bookmarking.

In de module Dojo and Rest wordt ingegaan op hoe een Dojo-applicatie een Rest Service kan benaderen. Vervolgens komt Dojo store aan de orde voor opslaan en querying van data. Tot slot is er aandacht voor de inzet van Dojo Mobile voor applicaties voor mobile devices.

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatieslides. De besproken concepten worden geïllustreerd met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

De cursus Dojo Toolkit Programmeren is bestemd voor web developers, die willen leren hoe je de Dojo Toolkit kunt gebruiken om dynamische webapplicaties te ontwikkelen.

Voorkennis

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is kennis en ervaring met JavaScript, HTML, CSS en web-applicaties vereist.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Dojo Toolkit Programmeren.

Module 1: Dojo Intro
What is Dojo?
Benefits of Dojo
Features of Dojo
JS Foundation
Dojo Usage
Dojo Architecture
Dojo Base and Core
Asynchronous Module Definition
Defining Modules
Loading Modules
Configuring Dojo
Modules Loading Modules
Locating Packages
Dojo Build System

Module 2: Dojo DOM Access
DOM Manipulation
DOM Retrieval
DOM Creation
DOM Placement
DOM Destroy
Dojo Query
Restricting Queries
Advanced Selections
NodeList Foreach
Connecting to Events
Dojo Event Handling
On Method
Event Delegation
Publish and Subscribe

Module 3: Dijit and Forms
What is Dijit?
Dijit Registry
Dijit Attributes
Dijit Events
Dijit Widget Types
Menu Widgets
Layout Widgets
Tree Widgets
CheckBoxes and RadioButtons
on Change Events
NumberTextBox
DateTextBox
ValidationTextBox
Form Validation

Module 4: Classes and Objects
Classes and Objects
Encapsulation
Prototype Based OOP
Adding to Prototype
Dojo Object Orientation
Named Classes
Anonymous Classes
Using Mixins
Object Sharing
Using Statics
Single and Multiple Inheritance
Call Superclass Methods
Constructor Chaining

Module 5: Ajax Interaction
Ajax Term Explained
Classic Web Application Model
Ajax Web Application Model
Classic Synchronous Interaction
Ajax Asynchronous Interaction
XMLHttpRequest Object Methods
Sending the Request
Listening for Response
Ajax in Dojo
Dojo Request
Request GET and POST
JSON Request
JSON with Padding

Module 6: Routing
URL Modification
Bookmarkable Pages
dojo/hash module
Back Button Handling
Single Page App
Topic Responses
Dojo Router
Route Parts
Router Properties
Router Callback
Register Function
Router Responses
Router Configuration

Module 7: Dojo and REST
What is REST?
RESTFull Web Services
ID and Links
Multiple Representations
Stateless Communications
Content Negotation
Simple Root Resource
Container Item Pattern
Map, Key, Value Pattern
Dojo Clients
DojoX and Comet

Module 8: Dojo Stores
Creating Stores
dojo/stores
Memory Store
query Method
Query Engine
QueryResults
Stateful Modeling
Object Data Binding
DataGrid
Cells and Rows
Views

Module 9: Dojo Mobile
dojox/mobile
Dojo Bootstrap
Configuration
Dojo Mobile Template
Views and Widgets
Base Widgets
FeedView
Settings View
Build Profile
Minimize Dependencies
Layers and Features
Building with Node.js

Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.