Dojo Toolkit Programmeren

De Dojo Toolkit is een open-source JavaScript-toolkit voor het bouwen van dynamische webapplicaties. Door de speciale functies, zoals agenda's en menu's, en speciale effecten, zoals wipes en fade-ins, wint Dojo snel aan populariteit als dé toolkit bij uitstek voor Ajax-applicaties.

De cursus Dojo Toolkit Programmeren geeft een overzicht van de werking en mogelijkheden van de Dojo Toolkit. De cursist leert hoe dynamische webapplicaties met Dojo kunnen worden gemaakt. In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan de Dojo Architecture en de Dojo Toolkit libraries, waarbij een voorname plaats wordt ingenomen door Dojo's Module Systeem. De deelnemers leren hoe modules in elkaar zitten en hoe ze asynchroon kunnen worden geladen via AMD, Asynchronous Module Definition.

Vervolgens wordt ingegaan op de interactie met de pagina via DOM en Dynamic HTML. Hierbij komt ook event handling aan de orde. Dojo GUI interfaces met de Dijit widgets staan eveneens op het programma. De verschillende types van widgets, zoals command en text controls en containers, worden hierbij behandeld. Object georiënteerd programmeren met Classes en Objects in Dojo komt aan de orde en er is aandacht voor hoe Ajax-functionaliteit in Dojo-applicaties kan worden geïmplementeerd. In het verlengde hiervan wordt ingegaan op URL mapping in Dojo, het definiëren van routes en back button handling en bookmarking.

In de module Dojo and Rest wordt ingegaan op hoe een Dojo-applicatie een Rest Service kan benaderen. Vervolgens komt Dojo store aan de orde voor opslaan en querying van data. Tot slot is er aandacht voor de inzet van Dojo Mobile voor applicaties voor mobile devices.

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. De besproken concepten worden geïllustreerd met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

Doelgroep 
De cursus Dojo Toolkit Programmeren is bestemd voor web developers, die willen leren hoe je de Dojo Toolkit kunt gebruiken om dynamische webapplicaties te ontwikkelen.

Voorkennis 
Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is kennis en ervaring met JavaScript, HTML, CSS en web-applicaties vereist.

Duur 
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte 
De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat 
De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Dojo Toolkit Programmeren.

Inclusief 
Lunch en alle cursusmaterialen.