Django Web Development


Django is een webapplicatie-framework dat is ontworpen om zonder problemen complexe webapplicaties te bouwen. Django is verreweg het populairste en meest ontwikkelde Python-webraamwerk.

Tijdens de cursus Django Web Development leert u dit webapplicatie-framework gebruiken voor het ontwikkelen van Python-webapplicaties. Eerst wordt een overzicht gegeven van de architectuur van het framework. U leert hoe het framework kan worden geïnstalleerd en hoe de admin-applicatie kan worden gebruikt.

Vervolgens wordt ingegaan op het MVT pattern en hoe models worden gemapped op de database. Hierbij komen de verschillende field types en de data access API aan de orde. Ook views en URL’s passeren de revu, en er wordt ingegaan op het gebruik van reguliere expressies bij het mappen naar views.

Het gebruik van templates bij de opbouw van views wordt aan de orde gesteld. Daarna is het de beurt aan de creatie van forms voor het opvangen van de input van de gebruiker.

Ook wordt aandacht besteed aan de validatie van forms en het gebruik van de zogeheten ModelForms, die zijn afgeleid van model classes. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op object relational mapping en de performance optimalisatie bij het benaderen van de database.

Tot slot staat een aantal geavanceerde onderwepen op het programma, zoals authenticatie, het werken met de REST services en unit testing. Tegen het einde van de cursus heeft u een complete applicatie gebouwd, die is voorzien van een REST interface.

Tijdens de cursus wordt de stof behandeld op basis van presentatieslides. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Tijdens de cursus is er ruimschoots gelegenheid tot oefenen.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor developers die dit framework willen gebruiken voor het maken van webapplicaties in Python.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van webaapplicaties en kennis en ervaring met programmeren in Python vereist.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na het goed doorlopen van de training ontvangen de deelnemers een officieel certificaat Django Web Development.

Module 1: Django Intro
What is Django?
Django History
Framework Features
Python CGI Script
MVC Design Pattern
Creating Projects
Project Settings
Project URL’s
Running Project
Testing Project
Admin Application
Setup Databases
Activate Admin Site
Resources

Module 2: Django Models
Models
Mapping Models
Create Application
Create Models
Migrations
SQL for Models
Three Step
Migration Practice
Data Access API
String Representation
Fields
Field Type
Creating Objects
Accessing Objects
Enabling Admin Interface
Customize Admin Interface
Customize Admin Form
Adding Related Objects

Module 3: Views and URL’s
What are Views?
View Basics
URL Mapping
Root URLConf
Django MVT Pattern
URL Arguments
URL Utility Functions
Non-Named Group Matching
Named Groups
Passing Extra Options
Returning Errors
View Functions
Mapping to Views
HTTP Request Object
HTTP Response Object
redirect Shortcut
get_object_or_404

Module 4: Django Templates
The Template System
Templates
Template Variables
Creating Templates
Shortcut Functions
render_to_repsonse Shortcut
render Shortcut
Context Variable Lookup
List in Template
Template Tags
If Tag
For Tag
Filters
Template Inheritance
Child Templates
Autoescape
Loading Templates
Class Based Views
Specialized Views

Module 5: Django Forms
Form Library
Form Objects
Using Form in View
Processing Form Data
Form Usage
Display Form using Template
Display using Paragraphs
Display using Table
Validating Forms
Customize Form Template
Rendering Error Messages
Looping over Form Fields
Rendering Forms
Core Fields Argument
ModelForms
Model and Form
Customize Model Forms

Module 6: Django Security
Web Security Essentials
Bad Practices Web Security
Security Features
Cross Site Scripting
XSS Protection
Cross Site Request Forgery
CSRF Protection
Clickjacking Protection
SQL Injection Protection
Cookies and Files
Email Header Injection
Django Authentication
Authenticating Users
Permissions and Authorization
Authentication in Web Requests

Module 7: Django REST
What is REST?
REST Services
REST Examples
Resource URI’s
REST challenges
Django Solutions
Includes
Installing DRF
Core Components
Django Counterparts
Building our Demo API
Customizing
Resources

Module 8: Advanced Topics
Sessions
Session Support
Messages Framework
Using Messages
Sending Email
Piston
Emitters
Testing
Unit Testing
ORM advanced
Aggregation and annotation
Reporting/Data analysis application
Database performance profiling
Signals to denormalise

Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 13 t/m 15 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 13 t/m 15 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 8 t/m 10 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 8 t/m 10 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 9 t/m 11 september 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 9 t/m 11 september 2019 Inschrijven >