Django Web Development

Django is een webapplicatie-framework dat is ontworpen om zonder problemen complexe webapplicaties te bouwen. Django is verreweg het populairste en meest ontwikkelde Python-webraamwerk.

Tijdens de cursus Django Web Development leert u dit webapplicatie-framework gebruiken voor het ontwikkelen van Python-webapplicaties. Eerst wordt een overzicht gegeven van de architectuur van het framework. U leert hoe het framework kan worden geïnstalleerd en hoe de admin-applicatie kan worden gebruikt. Vervolgens wordt ingegaan op het MVT pattern en hoe models worden gemapped op de database. Hierbij komen de verschillende field types en de data access API aan de orde. Ook views en URL's passeren de revu, en er wordt ingegaan op het gebruik van reguliere expressies bij het mappen naar views. Vervolgens wordt het gebruik van templates bij de opbouw van views aan de orde gesteld. Daarna is het de beurt aan de creatie van forms voor het opvangen van de input van de gebruiker.

Ook wordt aandacht besteed aan de validatie van forms en het gebruik van de zogeheten ModelForms, die zijn afgeleid van model classes. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op object relational mapping en de performance optimalisatie bij het benaderen van de database. Tot slot staat een aantal geavanceerde onderwepen op het programma, zoals authenticatie, het werken met de REST services en unit testing. Tegen het einde van de cursus heeft u een complete applicatie gebouwd, die is voorzien van een REST interface.

Tijdens de cursus wordt de stof behandeld op basis van presentatieslides. Demo's worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Tijdens de cursus is er ruimschoots gelegenheid tot oefenen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor developers die dit framework willen gebruiken voor het maken van webapplicaties in Python.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van webaapplicaties en kennis en ervaring met programmeren in Python vereist.

Duur
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na het goed doorlopen van de training ontvangen de deelnemers een officieel certificaat Django Web Development.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.