Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server


Steeds meer bedrijven maken gebruik van gegevensverwerking in de cloud.  Microsoft SQL Server is gebouwd met als eerste doel het functioneren in de cloud. Door gebruik te maken van Microsoft SQL Server ontstaat de mogelijkheid om over de logistieke grenzen heen te gaan en activiteiten te integreren met data en services van over de hele wereld.

Tijdens de vijfdaagse cursus Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server leert u een Business Intelligence infrastuctuur ontwerpen en implementeren. Wij besteden aandacht aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een Business Intelligence platform. Ook besteden wij aandacht aan de nieuwe functionaliteiten van SQL Server 2014. Deze cursus bereidt u, samen met on-the-job ervaring, voor op het Microsoft examen 70-467.
Bent u al in het bezit van de MCSA SQL Server 2012 certificering? Dan kunt u door het volgen van deze cursus, de cursus Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server en het succesvol afronden van beide examens de MCSE Business Intellingence certificering behalen.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Examen
U kunt deze training afsluiten met een officieel examen. Hiervoor kunt u bij ons een Microsoft examenvoucher aanschaffen. Na het succesvol afronden van een of meerdere examens ontvangt u van Microsoft uw officiële MCSA, MCSE of MCSD certificering.

U kunt met dit voucher zelf een datum bij Pearson VUE inplannen. Pearson VUE is een door Microsoft aangewezen, onafhankelijk exameninstituut. Examens kunnen worden afgenomen bij een, door Pearson VUE erkend, testcenter en door het gehele land.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor Business Intelligence professionals, zoals Business Intelligence  architects of database-professionals, die behoefte hebben aan het ontwerpen van Business Intelligence oplossingen. Business Intelligence achitecten zijn verantwoordelijk voor het algemene ontwerp van de Business Intelligence infrastructuur, onder andere hoe deze zich verhoudt tot andere datasystemen. Daarnaast behoren Online Analytical Processing (OLAP) cube ontwerp en integratie met Microsoft SharePoint of line-of-business applicaties tot hun verantwoordelijkheden.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis: -de cursus Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server of vergelijkbare kennis; -de cursus Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server of vergelijkbare kennis; -basiskennis van dimensional modeling voor data warehouses; -het kunnen creëren van Integration Services packages, inclusief control flows en data flows; -het kunnen creëren van een multidimensionele cube met Analysis Services; -het kunnen creëren van een model met PowerPivot en Analysis Services; -het kunnen creëren van Reporting Services reports met Report Designer; -het kunnen implementeren van autorisaties in the SQL Server-database engine, Analysis Services en Reporting Services; -bekendheid met SharePoint Server en Microsoft Office applications, met name Excel.

Duur

De duur van deze cursus is vijf dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

De cursus Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server behandelt de volgende onderwerpen:

Module 1 – Planning a BI Solution

 • Elements of a BI Solution
 • Planning a BI Project
 • The Microsoft BI Platform

Module 2 – Planning BI Infrastructure

 • Considerations of BI Infrastructure
 • Planning Data Warehouse Hardware

Module 3: Designing a Data Warehouse

 • Data Warehouse Design Overview
 • Designing Dimension Tables
 • Design FACT tables

Module 4 – Designing an ETL solution

 • ETL Overview
 • Planning for Data Extraction
 • Planning for Data Transformations
 • Planning for Data Loading

Module 5 – Designing Analytical Data Models

 • Introduction to Analytical data Models
 • Designing Analytical Data Models

Module 6 – Planning a BI Delivery Solution

 • Considerations for BI delivery
 • Common Reporting Scenarios
 • Choosing a Reporting Tool

Module 7 – Designing a Reporting Services Solution

 • Planning a Reporting Solution
 • Designing Reports
 • Planning Report Consistency

Module 8 – Designing an Excel Based reporting Solution

 • Using Excel for Data Reporting and Analysis
 • PowerPivot in Excel
 • Power View in Excel

Module 9 – Planning a SharePoint Server BI Solution

 • Introduction to SharePoint Server as a BI Platform
 • Planning Security for a SharePoint Server BI Solution
 • Planning Reporting Services Configuration
 • Planning PowerPivot Configuration
 • Planning for PerformancePoint Services

Module 10 – Monitoring and Optimizing a BI Solution

 • Overview of BI Monitoring
 • Monitoring and Optimizing the Data Warehouse
 • Monitoring and Analyzing Analysis Services
 • Monitoring and Optimizing Reporting Services

Module 11 – Operating a BI Solution

 • Overview of BI Operations
 • ETL Operations
 • Data Warehouse Operations
 • Analysis Services Operations
 • Reporting Services Operations
Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.