Risk Management

Organisaties komen steeds vaker tot het besef dat risicomanagement aandacht verdient. Niet alleen omdat het vereist is in het kader van externe verantwoording, maar juist omdat risicomanagement mogelijkheden schept.

Tijdens de cursus Risk Management worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • plan risk management;
 • identify risk;
 • perform qualitative risk analysis;
 • perform quantitative risk analysis;
 • expert interviews;
 • planning meetings;
 • plan evaluation;
 • SWOT;
 • risk modeling;
 • PERT;
 • Monte Carlo analysis;
 • schedule performance;
 • plan risk response;
 • monitor and control risk.