Crystal Reports – Rapport Ontwerp 1


Crystal Reports is de wereldstandaard voor snelle en efficiënte rapportage. Met Crystal Reports kunt u in korte tijd rapporten bouwen met een interactieve inhoud. Vrijwel elke databron is hiervoor te gebruiken. U kunt rapporten publiceren op het web of in vele andere bestandsformaten opslaan. Ook het integreren van Crystal Reports-functionaliteit in een eigen applicatie behoort tot de mogelijkheden.

In de verschillende cursussen Crystal Reports leert u hoe u deze rapporten kunt maken. U kunt kiezen voor een standaardtraining, maar het is ook mogelijk om een maatwerktraining te organiseren, gericht op de database van uw bedrijf.

In de praktische cursus Crystal Reports – Rapport Ontwerp 1 wordt u bekend gemaakt met het werken met de report generator Crystal Reports. U leert om gegevens uit een database te selecteren en deze op overzichtelijke wijze weer te geven. Daarbij wordt de nadruk gelegd op zowel de basisprincipes van een report generator, als op het opdoen van praktische vaardigheden met Crystal Reports.

De opzet van deze cursus Crystal Reports is gericht op het maken en aanpassen van rapporten die toepasbaar zijn op diverse databases. Aan het einde van de training hebben alle cursisten een compleet, fraai ogend rapport opgezet, waarin alle opgedane kennis is opgenomen.

Het cursusmateriaal, de lunch en de consumpties zijn bij de cursus inbegrepen.

Het is ook mogelijk om deze cursus Crystal Reports als een maatwerktraining bij u op het bedrijf te organiseren.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die rapporten wil gaan genereren met Crystal Reports.

Voorkennis

Van cursisten wordt geen kennis van programmeren of Crystal Reports gevraagd. Het kunnen omgaan met een Windows PC volstaat om de training met succes te kunnen volgen.

Duur

De cursusduur is een dag.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Aan het einde van deze cursus Crystal Reports ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus Crystal Reports – Rapport Ontwerp 1 worden de volgende onderwerpen behandeld:

Elementaire zaken:

 • de term rapport;
 • printer(driver);
 • database;
 • formules;
 • parameters;
 • functionaliteit voor uiterlijk;
 • eenduidigheid;
 • gefaseerde werkwijze.

Voorbereidende werkzaamheden:

 • ODBC en DSN;
 • DSN aanmaken;
 • standaard instellingen.

Rapportontwerp – de basis:

 • Crystal Reports starten;
 • nieuw rapport maken;
 • ontwerpvenster;
 • objecten in een rapport plaatsen;
 • objecten positioneren;
 • objecten verplaatsen of kopiëren;
 • grootte van objecten veranderen;
 • objecten opmaken.

Record selectie:

 • select expert;
 • saved data vs refresh data;
 • meerdere selectiecriteria opgeven;
 • record selectie met de formula editor;
 • selecteren op datum.

Sorteren, groeperen en totaliseren:

 • records sorteren;
 • groeperen;
 • groepering veranderen;
 • groep verwijderen;
 • meerdere groepen maken;
 • volgorde van groepen veranderen;
 • groeperen op een datumveld;
 • groepstotaal berekenen;
 • andere berekening kiezen;
 • percentage berekening.

Een rapport opmaken:

 • rapportvelden opmaken;
 • lijnen, kaders en figuren invoegen;
 • tekstobjecten;
 • template gebruiken.

Linken tabellen:

 • type relatie;
 • type koppeling;
 • database expert;
 • type koppeling veranderen;
 • dezelfde tabel meerdere keren opnemen;
 • tabellen toevoegen of verwijderen.

Formules:

 • formula workshop openen;
 • onderdelen van de formula workshop;
 • formule syntax;
 • voorbeelden van formules.

Conditionele opmaak:

 • highlighting expert;
 • conditionele opmaak met formules;
 • formatting functies.

Grafieken:

 • grafiek aan een rapport toevoegen;
 • chart expert;
 • plaats van een grafiek;
 • grafiek opmaken.

Rapport klaar, wat nu?

 • methoden van toepassing.
Plaats Duur Data
Veenendaal - Vendelier 53c 1 dag 3 mei 2019 Inschrijven >
Veenendaal - Vendelier 53c 1 dag 13 mei 2019 Inschrijven >
Veenendaal - Vendelier 53c 1 dag 22 mei 2019 Inschrijven >
Veenendaal - Vendelier 53c 1 dag 3 juni 2019 Inschrijven >
Veenendaal - Vendelier 53c 1 dag 13 juni 2019 Inschrijven >
Veenendaal - Vendelier 53c 1 dag 18 juni 2019 Inschrijven >
Veenendaal - Vendelier 53c 1 dag 28 juni 2019 Inschrijven >
Veenendaal - Vendelier 53c 1 dag 8 juli 2019 Inschrijven >
Veenendaal - Vendelier 53c 1 dag 18 juli 2019 Inschrijven >
Veenendaal - Vendelier 53c 1 dag 30 juli 2019 Inschrijven >