C# Programmeren

C#, uitgesproken als "c sharp", is een veelgebruikte en relatief eenvoudige programmeertaal. Het is een object-geori├źnteerde en type-safe programmeertaal. Type-safe wil zeggen dat de manier van programmeren ervoor zorgt dat je weinig fouten kan maken in de programmeertaal.

Tijdens de opleiding C# Pogrammeren komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: 

C# class:

 • inline functies i.p.v. macro’s;
 • functie-overloading;
 • constructoren en destructoren; 
 • initialisatie;
 • friend functies;
 • allocatiemethoden;
 • deep versus shallow copy;
 • namespaces.

Inheritance: 

 • wanneer gebruikt men inheritance;
 • base en derived classes;
 • private, protected en public member-variabelen;
 • beschermende interfaces;
 • pointers naar base en derived classes.

Dynamic binding:

 • Run Time Type Information (RTTI);
 • virtuele functies. 

Verdere mogelijkheden van C#: 

 • operator overloading;
 • references;
 • typeconversie;
 • geheugenbeheer met new en delete;
 • templates;
 • exception handling.

Standard Template Library (STL)

Overige onderdelen van de standaardbibliotheek, waaronder de I/O-bibliotheek: 

 • method overloading en overriding polymorhism;
 • abstract classes; 
 • interfaces;
 • packages en import statements;
 • filesystem I/O;
 • threading.