BiSL Foundation


BiSL (Business Information Services Library) is een framework dat een beschrijving geeft van werkzaamheden die binnen een organisatie aan de klantzijde moeten worden uitgevoerd om de informatievoorziening te krijgen die de klant verdient. We hebben het hier dan meer concreet over functioneel beheer en informatiemanagement, ook wel samengevat in de term business informatiemanagement.

Functioneel Beheer als onderdeel van de gebruikersorganisatie is verantwoordelijk voor de instandhouding en aansturing van de informatievoorziening van een organisatie. De Business Information Services Library (BiSL) geeft een praktische structuur en richtlijnen om dit goed te organiseren. De cursus BiSL Foundation maakt de deelnemer door middel van praktische voorbeelden wegwijs in de basisprincipes, processen en begrippen van BiSL.

Na afloop van de training heeft de deelnemer:

 • kennis gemaakt met de verschillende BiSL-procesclusters, de BiSL-processen daarbinnen en BiSL-terminologie;
 • inzicht gekregen in het BiSL-raamwerk en interne samenhang van de processen;
 • concrete handvatten gekregen voor toepassing van BiSL in uw organisatie;
 • inzicht in het toenemend belang van functioneel beheer;
 • de kennis om enthousiasme te kweken voor deze aanpak.

Daarbij is de cursist optimaal voorbereid op het EXIN-examen ‘BiSL Foundation’. Het examen bestaat uit 40 multiple choice-vragen en duurt 60 minuten.

Klassikale en interactieve behandeling van de leerstof wordt afgewisseld met discussies en (praktijk)opdrachten over de behandelde leerstof. Praktijkvoorbeelden uit de dagelijkse werkzaamheden komen aan bod.

Cursusmateriaal (ter waarde van € 85,-), lunch en examenkosten (ter waarde van € 165,-) zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor functioneel beheerders, overige beheerders en anderen die (in)direct betrokken zijn bij functioneel beheer binnen de organisatie. Deze cursus is tevens bestemd voor managers en medewerkers die meer kennis willen vergaren over het BiSL-raamwerk.

Voorkennis

Enige ervaring met functioneel beheer, onderhoud en de vernieuwing van applicaties of ervaring in een van de bij de doelgroep benoemde gebieden is vereist.

Duur

De cursusduur is twee dagen. Op het einde van de tweede cursusdag wordt het examen afgenomen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraag acht personen.

Certificaat

De kandidaat wordt optimaal voorbereid op het EXIN-examen 'BiSL Foundation'.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • introductie BiSL-raamwerk. De cursist leert de context van het BiSL-framework te verwoorden, weet de onderlinge verhouding tussen functioneel, applicatie-, technisch beheer en de relatie van BiSL met andere modellen en methoden (zoals ASL en ITIL®). Daarnaast leert de cursist de structuur van de procesclusters en de samenhang binnen en tussen de procesclusters van het BiSL-model te verwoorden;
 • de rol van functioneel beheer en informatiemanagement. De cursist leert omschrijven wat de toegevoegde waarde van functioneel beheer en het verschil met informatiemanagement is. Daarnaast leert de cursist aangeven wat de gebruikers- en ICT-organisatie zullen merken van het werken op basis van BiSL;
 • de uitvoerende processen. De cursist leert processen op het uitvoerende niveau te benoemen en bij elk proces op sturend en operationeel niveau inhoud, doel en resultaten globaal te benoemen;
 • de sturende processen. De cursist leert de processen op het sturende niveau te benoemen en bij elk proces op sturend en operationeel niveau inhoud, doel en resultaten globaal te benoemen;
 • de richtinggevende processen. De cursist leert processen op het richtinggevende niveau te benoemen en bij elk proces op sturend en operationeel niveau inhoud, doel en resultaten globaal te benoemen;
 • de verbindende processen. De cursist leert processen op het verbindende niveau te benoemen en bij elk proces op sturend en operationeel niveau inhoud, doel en resultaten globaal te benoemen;
 • relaties naar andere beheervormen;
 • invoering en gebruik BiSL. De cursist leert aan te geven wat de valkuilen en aandachtspunten zijn bij het in gebruik nemen van BiSL en hoe deze kunnen worden voorkomen of verholpen;
 • examentraining.
Plaats Duur Data
Zwolle - Stationsplein 1 2 dagen 8 & 9 april 2019 Inschrijven >
De Bilt - De Holle Bilt 1 2 dagen 13 & 14 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Teleportboulevard 100 2 dagen 8 & 9 juli 2019 Inschrijven >
De Bilt - De Holle Bilt 1 2 dagen 15 & 16 juli 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Kennedyplein 1-5 2 dagen 7& 8 oktober 2019 Inschrijven >