BiSL Foundation – Uitvoeren zelfevaluatie


BiSL (Business Information Services Library) is een framework dat een beschrijving geeft van werkzaamheden die binnen een organisatie aan de klantzijde moeten worden uitgevoerd om de informatievoorziening te krijgen die de klant verdient. We hebben het hier dan meer concreet over functioneel beheer en informatiemanagement, ook wel samengevat in de term business informatiemanagement.

Check aan de hand van de BiSL – Zelfevaluatie de volwassenheid van functioneel beheer en informatiemanagement binnen uw eigen organisatie. Uit een uitgebreide lijst die door een gemêleerde groep betrokkenen wordt ingevuld, is snel een score te bepalen. Vervolgens komt de vraag naar voren op welke niveau u wilt dat uw organisatie functioneert.

Hieruit worden dan tijdens de cursus BiSL Foundation – Uitvoeren zelfevaluatie verbeteracties en de bijbehorende mijlpalen, betrokken afdelingen/personen, budgetten en planningen bepaald. De specifieke einddoelen zijn:

  • de huidige volwassenheid van de organisatie t.o.v. het BiSL Framework bepalen;
  • sterkte en zwakte van de huidige organisatie bepalen en daaruit een overzicht van knelpunten afleiden;
  • aan de hand van de resultaten van de zelfevaluatie realistische verbeteracties definiëren.

De cursus kent een stappenplan. De cursus kan daarom uitsluitend in een in company setting worden uitgevoerd.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor een groep uit de eigen organisatie, bestaande uit enkele eindgebruikers, enkele key users (super users, kerngebruikers), enkele functioneel beheerders, enkele IT'ers (intern, gemixt), één of enkele procesmanagers en enkele lijnmanagers.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar enige jaren werkervaring in dit gebied en een afgeronde cursus BiSL Foundation is een pre.

Duur

De duur van deze cursus is een dag.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

In deze cursus wordt onder begeleiding de gehele zelfevaluatie in de eigen organisatie uitgevoerd. Het gehele proces bestaat uit drie stappen:

  • samenstellen groep en invullen zelfevaluatie;
  • doorspreken resultaten en bepalen vervolgacties;
  • uitvoeren van acties.

Allereerst wordt in de eerste stap de groep samengesteld die de zelfevaluatie zal invullen en zal deelnemen aan de workshop. Vervolgens wordt vooraf aan de cursus (één à twee weken) door elke deelnemer individueel de zelfevaluatie ingevuld. Mochten er problemen optreden, dan zullen deze door de docent worden opgelost. De resultaten worden door de docent vooraf verzameld en in een overzicht samengebracht.

Deze derde stap vormt de start van de cursus. De verzamelde resultaten worden doorgesproken en met name de afwijkende scores krijgen aandacht. Immers: er is geen discussie nodig over punten waarover iedereen het eens is. Eventueel worden scores aangepast.

Aan de hand van de totale scoringslijst wordt door de groep de top tien van actiepunten opgesteld, vanuit het oogpunt van wenselijkheid. Vervolgens wordt een shortlist gemaakt van een top drie, waarin ook de haalbaarheid wordt meegenomen. Aan de hand van deze top drie worden al tijdens de cursus concrete acties, mijlpalen, betrokken afdelingen/personen, budgetten en planningen bepaald.

In voorkomende gevallen kan ook de uitvoering worden begeleid. Dit vormt echter geen onderdeel van de cursus.

 

Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.