BiSL Foundation – Strategisch niveau


BiSL (Business Information Services Library) is een framework dat een beschrijving geeft van werkzaamheden die binnen een organisatie aan de klantzijde moeten worden uitgevoerd om de informatievoorziening te krijgen die de klant verdient. We hebben het hier dan meer concreet over functioneel beheer en informatiemanagement, ook wel samengevat in de term business informatiemanagement.

Binnen BiSL krijgt het strategisch niveau steeds meer aandacht. In de cursus BiSL Foundation – Strategisch niveau wordt uitgewerkt hoe u vanuit de BiSL-optiek zowel de inhoud als de organisatie van de informatievoorziening op strategisch niveau kunt invullen.

De cursus belicht afwisselend stukjes BiSL vanuit de theorie, afgewisseld met opdrachten om de theorie te koppelen aan de eigen bedrijfssituatie. De cursus leent zich daarom uitstekend voor een in company setting, waarbij de inhoud kan worden afgestemd op de eigen bedrijfssituatie. De specifieke leerdoelen zijn:

  • kennis opdoen van de strategische processen van BiSL;
  • de strategische processen van BiSL voor de eigen organisatie kunnen toepassen.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor informatiemanagers, informatiestrategen, informatie-analisten, business-analisten, IT-specialisten en lijnmanagers, die op strategisch niveau te maken hebben met vormgeving en organisatie van de informatievoorziening.

Voorkennis

Voor het succesvol volgen van de cursus is kennis op het niveau van BiSL Foundation vereist. In de praktijk blijken een afgeronde opleiding en het EXIN-certificaat een belangrijke bijdrage voorwaarde voor succes. Eventueel kan ook na ruim voldoende zelfstudie worden deelgenomen aan de cursus. Daarnaast is enkele jaren ervaring in het vakgebied nodig om de vertaling naar de eigen praktijk zelf goed te kunnen maken.

Duur

De duur van de cursus is een dag.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat.

In het ochtendprogramma wordt gestart met de positionering van het strategisch niveau in BiSL. Vervolgens wordt stilgestaan bij het BiSL procescluster Opstellen informatiestrategie.

Allereerst wordt de theorie van de processen in dit cluster doorlopen, uiteraard gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk. De opdracht om een uitwerking van dit procescluster voor de eigen werksituatie te maken is hier doorheen gevlochten.

In het middagprogramma komt het BiSL procescluster Opstellen IV-organisatiestrategie aan bod. Voor veel mensen blijkt dit taaie materie te zijn en daarom wordt hier meteen gewerkt vanuit een praktijkvoorbeeld. Daarna wordt ook hier in een uitgebreide opdracht de toekomstige IV-organisatie van het eigen bedrijf bepaald.

Tot slot wordt stilgestaan bij het BiSL procescluster Sturende processen, waarin op het gebied van geld, tijd en kwaliteit de nodige sturing moet worden gegeven om de gedefinieerde strategie ook te realiseren.

Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.