BiSL Foundation – Inrichting Business Informatiemanagement


BiSL (Business Information Services Library) is een framework dat een beschrijving geeft van werkzaamheden die binnen een organisatie aan de klantzijde moeten worden uitgevoerd om de informatievoorziening te krijgen die de klant verdient. We hebben het hier dan meer concreet over functioneel beheer en informatiemanagement, ook wel samengevat in de term business informatiemanagement.

De inrichting van functioneel beheer en informatiemanagement (tezamen business informatiemanagement) is geen eenvoudige zaak. Door de ervaringen van de afgelopen jaren is er inmiddels veel meer kennis is over wel en niet werkende functiebeschrijvingen, taakverdelingen, processen en procedures. Tóch blijkt dat bijvoorbeeld functioneel beheerders nogal eens niet het gevoel hebben een spin in het web te zijn, maar meer als een pingpongbal heen en weer stuiteren tussen managers, gebruikers, de interne IT en externe leveranciers.

Natuurlijk kan alles wél goed worden georganiseerd. Dat is precies de bedoeling van de cursus BiSL Foundation – Inrichting Business Informatiemanagement.

Na afloop van de cursus is het voor de organisatie helder hoe business informatiemanagement zou moeten worden ingericht. Tevens is de huidige situatie in kaart gebracht en is in beeld gebracht welke obstakels moeten worden weggenomen om de gewenste organisatievorm te realiseren. Er zijn diverse uitwerkingen gemaakt, die kunnen worden gebruikt als basis voor de daadwerkelijke realisatie van een goed ingericht business informatiemanagement.

Theorie wordt afgewisseld met de eigen praktijk. De cursus leent zich daarom uitstekend voor een in company setting, waarbij de inhoud kan worden afgestemd op de eigen bedrijfssituatie.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor informatiemanagers, key users (super users, kerngebruikers), functioneel beheerders, betrokkenen vanuit de interne IT-organisatie, managers die te maken hebben met de inrichting van business informatiemanagement en betrokken projectleiders.

Voorkennis

Voor het succesvol volgen van de cursus is kennis op het niveau van BiSL Foundation vereist. In de praktijk blijken een afgeronde opleiding en het EXIN-certificaat een belangrijke voorwaarde voor succes. Eventueel kan ook na ruim voldoende zelfstudie worden deelgenomen aan deze cursus.

Duur

De duur van de cursus is een dag.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de workshop een certificaat.

In de cursus wordt uitgegaan van het BiSL procescluster Opstellen IV-organisatiestrategie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de best practices binnen BiSL op het gebied van inrichting van IV-organisaties. Dit alles wordt verbonden met en vertaald naar uw eigen werkomgeving. Over het algemeen ontstaat dan al heel snel inzicht in bestaande knel- en verbeterpunten.

Tijdens de cursus wordt voor de eigen organisatie bepaald:

  • waar key- c.q. super-users, functioneel beheerders en informatiemanagers een plaats binnen de organisatie zouden moeten hebben;
  • welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de key- c.q. super-users, functioneel beheerders en informatiemanagers zouden moeten hebben (en dit vertaald in rol- of functiebeschrijvingen);
  • welke werkprocessen nodig zijn om alle taken georganiseerd en gestroomlijnd uit te voeren;
  • hoe de koppeling met de IT-organisatie en de processen/procedures in de IT-organisatie zou moeten zijn;
  • hoe de relatie en de dagelijkse communicatie met collega key-users, functioneel beheerders, informatiemanagers, eindgebruikers, en lijnmanagement vorm te geven.

Behalve inzoomen op detailpunten wordt uiteraard ook het grote geheel in beschouwing genomen.

 

Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.