BiSL Foundation - Inrichting Business Informatiemanagement

Business Information Services Library (BiSL) is een framework dat een beschrijving geeft van werkzaamheden die aan de klantzijde moeten worden uitgevoerd in een organisatie om de informatievoorziening te krijgen die zij verdient. We hebben het hier dan meer concreet over functioneel beheer en informatiemanagement. Deze twee termen worden tegenwoordig ook wel samengevat in de term business informatiemanagement. De rollen, of functies die daar vervolgens bij worden genoemd zijn respectievelijk de key-user of super user, de functioneel beheerder en de informatie manager. Ook de informatie-analist en business-analist kunnen een grote rol spelen. Binnen BiSL zijn veel activiteiten te vinden die bij deze rollen/functies aansluiten. 

De inrichting van functioneel beheer en informatiemanagement (tezamen business informatiemanagement) is geen eenvoudige zaak. Ondanks de ervaringen van de afgelopen jaren, waardoor er inmiddels veel meer kennis is over wel en niet werkende functiebeschrijvingen, taakverdelingen, processen en procedures, blijkt dat bijvoorbeeld functioneel beheerders nogal eens niet het gevoel hebben een spin in het web te zijn, maar meer als een pingpongbal heen en weer stuiteren tussen managers, gebruikers en niet te vergeten de interne IT en externe leveranciers. Natuurlijk kan alles ook wèl goed worden georganiseerd, en dat is precies de bedoeling van de cursus BiSL Foundation - Inrichting business informatiemanagement. 

Na afloop van de cursus is het voor de organisatie helder hoe business informatiemanagement zou moeten worden ingericht. Tevens is de huidige situatie in kaart gebracht en is in beeld gebracht welke obstakels moeten worden weggenomen om de gewenste organisatievorm te realiseren. Er zijn diverse uitwerkingen gemaakt, die kunnen worden gebruikt als basis voor de daadwerkelijke realisatie van een goed ingericht business informatiemanagement. 

Theorie wordt afgewisseld met de eigen praktijk. De cursus leent zich daarom uitstekend voor een in company setting, waarbij de inhoud kan worden afgestemd op de eigen bedrijfssituatie.  

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor informatiemanagers, key users (super users, kerngebruikers), functioneel beheerders, betrokkenen vanuit de interne IT-organisatie, managers die te maken hebben met de inrichting van business informatiemanagement en betrokken projectleiders.

Voorkennis
Voor het succesvol volgen van de cursus, en ook het behalen van goede resultaten, is kennis op het niveau van BiSL Foundation vereist. In de praktijk blijken een afgeronde opleiding en het EXIN-certificaat een belangrijke voorwaarde voor succes. Eventueel kan ook na ruim voldoende zelfstudie worden deelgenomen aan deze cursus.

Duur
De duur van de cursus is een dag.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Alle deelnemers ontvangen na afloop van de workshop een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.