BiSL Foundation – In Company


Business Information Services Library, oftewel BiSL, is een framework dat een beschrijving geeft van werkzaamheden die binnen een organisatie aan de klantzijde moeten worden uitgevoerd om de informatievoorziening te krijgen die zij verdient. We hebben het hier dan meer concreet over functioneel beheer en informatiemanagement. Deze twee termen worden tegenwoordig ook wel samengevat in de term: business informatiemanagement. De rollen, of functies die daar vervolgens bij worden genoemd zijn respectievelijk de key-user of super user, de functioneel beheerder en de informatie manager. Ook de informatie-analist en business-analist kunnen een grote rol spelen. Binnen BiSL zijn veel activiteiten te vinden die bij deze rollen/functies aansluiten.

Door gebruik te maken van ervaring van anderen bent u sneller op weg, stapt u niet in dezelfde valkuilen en kunt u de tijd besteden waar dat het meest nuttig is: BiSL werkend krijgen binnen uw eigen organisatie.

Het grote voordeel van de cursus BiSL Foundation – In Company is dat de cursus vooraf wordt afgestemd op uw specifieke situatie en dat dus tijdens de cursus vooral uw dagelijkse werkelijkheid aan bod komt. Tijdens deze cursus passeren dan ook de nodige voorbeelden uit de praktijk de revue. En last but not least vermelden wij graag de lage kosten per cursist!

De cursus wordt zonder extra kosten afgestemd op uw bedrijfssituatie en behoeften. Natuurlijk staat BiSL met zijn procesclusters, processen, activiteiten en begrippen centraal, maar de uitdaging is om BiSL te koppelen aan de eigen organisatie en het dagelijks werk van de medewerkers. Op deze wijze wordt niet alleen de theorie van BiSL duidelijk, maar vooral ook wat medewerkers en het bedrijf er zelf aan voordelen mee kunnen behalen.

Voordelen:

 • geen reistijd voor uw medewerkers;
 • flexibele planning: overdag, ’s avonds, combinatie middag-avond, of zelfs in het weekend;
 • lage kosten per cursist;
 • vier tot twaalf deelnemers (in overleg zijn afwijkende aantallen mogelijk).

Doelstellingen:

 • kennis opdoen van BiSL, de processen en procesclusters;
 • certificering van medewerkers;
 • link leggen met de eigen dagelijkse praktijk;
 • gemotiveerd raken om BiSL in de dagelijkse praktijk te gaan gebruiken.

Cursusmateriaal:

 • cursusmap met uitgebreide presentatie;
 • boek ‘BiSL – Een Framework voor Business Informatiemanagement’;
 • twee EXIN BiSL-proefexamens;
 • exameneisen en -tips;
 • verklarende woordenlijst van BiSL;
 • lijst met literatuur en websites voor verdere toepassing van BiSL in de praktijk.

Veel in company trainingen worden afgesloten met het EXIN-examen. Wij zijn door het EXIN geaccrediteerd en kunnen dit examen daardoor voor u op locatie verzorgen. Het examen als afsluiting van de cursus is een stimulans voor de medewerkers om zich de stof net iets beter eigen te maken, en het certificaat is zowel voor het bedrijf als voor elk individu van waarde.

 

 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor functioneel beheerders, overige beheerders en anderen die (in)direct betrokken zijn bij functioneel beheer binnen de organisatie. Deze cursus is tevens bestemd voor managers en medewerkers die meer kennis willen vergaren over het BiSL-raamwerk. 

Voorkennis

Enige ervaring met functioneel beheer, onderhoud en de vernieuwing van applicaties of ervaring in een van de bij de doelgroep benoemde gebieden is vereist. 

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat. Eventueel kunnen de cursisten deelnemen aan het EXIN BiSL-examen.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • introductie BiSL-raamwerk. De cursist leert de context van het BiSL-framework te verwoorden, weet de onderlinge verhouding tussen functioneel, applicatie-, technisch beheer en de relatie van BiSL met andere modellen en methoden (zoals ASL en ITIL®). Daarnaast leert de cursist de structuur van de procesclusters en de samenhang binnen en tussen de procesclusters van het BiSL-model te verwoorden;
 • de rol van functioneel beheer en informatiemanagement. De cursist leert omschrijven wat de toegevoegde waarde van functioneel beheer en het verschil met informatiemanagement is. Daarnaast leert de cursist aangeven wat de gebruikers- en ICT-organisatie zullen merken van het werken op basis van BiSL;
 • de uitvoerende processen. De cursist leert processen op het uitvoerende niveau te benoemen en bij elk proces op sturend en operationeel niveau inhoud, doel en resultaten globaal te benoemen;
 • de sturende processen. De cursist leert de processen op het sturende niveau te benoemen en bij elk proces op sturend en operationeel niveau inhoud, doel en resultaten globaal te benoemen;
 • de richtinggevende processen. De cursist leert processen op het richtinggevende niveau te benoemen en bij elk proces op sturend en operationeel niveau inhoud, doel en resultaten globaal te benoemen;
 • de verbindende processen. De cursist leert processen op het verbindende niveau te benoemen en bij elk proces op sturend en operationeel niveau inhoud, doel en resultaten globaal te benoemen;
 • relaties naar andere beheervormen;
 • invoering en gebruik BiSL. De cursist leert aan te geven wat de valkuilen en aandachtspunten zijn bij het in gebruik nemen van BiSL en hoe deze kunnen worden voorkomen of verholpen;
 • examentraining.
Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.