BiSL Foundation - Gebruikersondersteuning

Business Information Services Library (BiSL) is een framework dat een beschrijving geeft van werkzaamheden die aan de klantzijde moeten worden uitgevoerd in een organisatie om de informatievoorziening te krijgen die zij verdient. We hebben het hier dan meer concreet over functioneel beheer en informatiemanagement. Deze twee termen worden tegenwoordig ook wel samengevat in de term business informatiemanagement. De rollen, of functies die daar vervolgens bij worden genoemd zijn respectievelijk de key-user of super user, de functioneel beheerder en de informatie manager. Ook de informatie-analist en business-analist kunnen een grote rol spelen. Binnen BiSL zijn veel activiteiten te vinden die bij deze rollen/functies aansluiten. 

Gebruikersondersteuning is een operationeel proces, met activiteiten die in de praktijk vaak al door key users en functioneel beheerders worden uitgevoerd. In de cursus BiSL Foundation - Gebruikersondersteuning wordt aan de hand van BiSL gekeken of het beter kan. De reactieve en proactieve activiteiten van het BiSL-proces Gebruikersondersteuning worden doorlopen aan de hand van de eigen werksituatie en knelpunten geraakt en oplossingen gezocht. 

Theorie wordt afgewisseld met de eigen praktijk. De cursus leent zich daarom uitstekend voor een in company setting, waarbij de inhoud kan worden afgestemd op de eigen bedrijfssituatie.

De specifieke leerdoelen zijn:

  • detailkennis opdoen van het BiSL-proces Gebruikersondersteuning;
  • vertaling maken vanuit het BiSL-proces Gebruikersondersteuning naar de eigen werksituatie; 
  • verbeterpunten kunnen benoemen (zowel in de reactieve activiteiten als in proactieve activiteiten) in de procedures, de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de KPI's, etc.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor key users (super users, kerngebruikers), functioneel beheerders, IT'ers die op operationeel vlak met gebruikersondersteuning te maken hebben en lijnmanagers die op operationeel niveau te maken hebben met vormgeving en organisatie van gebruikersondersteuning.

Voorkennis
Voor het succesvol volgen van de cursus is kennis op het niveau van BiSL Foundation vereist. In de praktijk blijken een afgeronde opleiding en het EXIN-certificaat een belangrijke bijdrage voorwaarde voor succes. Eventueel kan ook na ruim voldoende zelfstudie worden deelgenomen aan deze cursus. Daarnaast is enkele jaren ervaring in het vakgebied nodig om de vertaling naar de eigen praktijk zelf goed te kunnen maken.

Duur
De cursusduur is een dag.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van de cursus ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.