BiSL Foundation

Business Information Services Library, oftewel BiSL, is een framework dat een beschrijving geeft van werkzaamheden die binnen een organisatie aan de klantzijde moeten worden uitgevoerd om de informatievoorziening te krijgen die zij verdient. We hebben het hier dan meer concreet over functioneel beheer en informatiemanagement. Deze twee termen worden tegenwoordig ook wel samengevat in de term: business informatiemanagement. De rollen, of functies die daar vervolgens bij worden genoemd zijn respectievelijk de key-user of super user, de functioneel beheerder en de informatie manager. Ook de informatie-analist en business-analist kunnen een grote rol spelen. Binnen BiSL zijn veel activiteiten te vinden die bij deze rollen/functies aansluiten. Door gebruik te maken van ervaring van anderen bent u sneller op weg, stapt u niet in dezelfde valkuilen en kunt u de tijd besteden waar dat het meest nuttig is: BiSL werkend krijgen binnen uw eigen organisatie.

Functioneel Beheer als onderdeel van de gebruikersorganisatie is verantwoordelijk voor de instandhouding en aansturing van de informatievoorziening van een organisatie. De Business Information Services Library (BiSL) geeft een praktische structuur en richtlijnen om dit goed te organiseren. Deze BiSL-training maakt de deelnemer door middel van praktische voorbeelden wegwijs in de basisprincipes, processen en begrippen van BiSL.

Doelstelling
Na afloop van de training heeft de deelnemer:

  • kennis gemaakt met de verschillende BiSL-procesclusters, de BiSL-processen daarbinnen en BiSL-terminologie;
  • inzicht gekregen in het BiSL-raamwerk en interne samenhang van de processen;
  • concrete handvatten gekregen voor toepassing van BiSL in uw organisatie;
  • inzicht in het toenemend belang van functioneel beheer;
  • de kennis om enthousiasme te kweken voor deze aanpak.

Daarbij is de kandidaat optimaal voorbereid op het EXIN-examen 'BiSL Foundation'. Het examen bestaat uit 40 multiple choice-vragen en duurt 60 minuten.

Werkwijze
Klassikale en interactieve behandeling van de leerstof wordt afgewisseld met discussies en (praktijk)opdrachten over de behandelde leerstof. Praktijkvoorbeelden uit de dagelijkse werkzaamheden komen aan bod.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor functioneel beheerders, overige beheerders en anderen die (in)direct betrokken zijn bij functioneel beheer binnen de organisatie. Deze cursus is tevens bestemd voor managers en medewerkers die meer kennis willen vergaren over het BiSL-raamwerk.

Voorkennis
Enige ervaring met functioneel beheer, onderhoud en de vernieuwing van applicaties of ervaring in een van de bij de doelgroep benoemde gebieden is vereist.

Duur
De cursusduur is twee dagen. Op het einde van de tweede cursusdag wordt het examen afgenomen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraag acht personen.

Certificaat
De kandidaat wordt optimaal voorbereid op het EXIN-examen 'BiSL Foundation'.

Inclusief
Cursusmateriaal ter waarde van € 85,-, lunch en de examenkosten ter waarde van € 165,-. 

 

BiSL Foundation Training