Primavera Risk Analysis Basiscursus

Ieder project heeft risico's. Succesvolle organisaties plannen deze risico’s. Ze anticiperen op de risico’s, proberen deze te verzachten en stellen een rampenplan op voor een eventuele negatieve gebeurtenissen. Oracle's Primavera Risk Analysis software biedt de gereedschappen voor het plannen van risico’s.

Oracle Primavera Risk Analysis (Pertmaster) is een softwarepakket voor projectplanning en risicoanalyse. Tijdens de cursus leren de cursisten projectplanningen en risicoanalyses maken met behulp van Primavera Risk Analysis (Pertmaster). De cursus is opgebouwd aan de hand van presentaties, workshops en praktijkcases, zodat de cursisten voornamelijk zelf bezig zijn en praktisch leren omgaan met de software. Tijdens de cursus wordt een boek met zelf ontwikkeld Nederlandstalig cursusmateriaal gebruikt.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor projectplanners, risicomanagers en projectmanagers.

Voorkennis
Voor deze training is basiskennis van projectplanning en riskmanagement vereist.

Duur
Deze training duurt twee dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat.

Inclusief
Lunch en cursusmateriaal zijn bij de cursus inbegrepen.