AutoCAD Civil 3D - Wegontwerp

AutoCAD Civil 3D is het CAD-pakket voor de civieltechnische markt. Van planvorming (landmeten) tot realisatie (uitzetten/machinebesturing) en uiteindelijk de revisie: met AutoCAD Civil 3D kan een compleet civiel project worden aangepakt. CLS Trainingen is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verzorgen van professionele standaardcursussen en klantspecifieke cursussen voor AutoCAD Civil 3D. Op deze manier kan de productiviteit en efficiency binnen de organisatie worden verhoogd. Tijdens onze trainingen werken wij met kleine groepen cursisten.

De cursus AutoCAD Civil 3D Wegontwerp kunt u zien als de basistraining voor de wegontwerper. De cursus is een uitbreiding op de cursus AutoCAD Civil 3D Basis, specifiek gericht op het ontwerp van alignementen en profielen. Op basis hiervan wordt het weglichaam gemodelleerd.

De docent behandelt de theorie en begeleidt de cursisten met de oefeningen. Iedere cursist heeft een eigen werkplek. Een groep bestaat maximaal uit acht cursisten. De cursisten leren door te doen en worden voorzien van goed cursusmateriaal. Het is in overleg mogelijk dat de cursisten voorbeelden aandragen uit hun eigen praktijk. Na het volgen van de cursus is men in staat het geleerde meteen in de praktijk toe te passen.    

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor iedereen die tijdens zijn of haar werkzaamheden te maken heeft met wegontwerp.

Voorkennis
Voor deze cursus dient u de AutoCAD Civil3D Basiscursus te hebben gevolgd.

Duur
De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
U krijgt een officieel Autodesk-certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.

 

AutoCAD Training Center Civil 3D