AutoCAD Civil 3D – Terreininrichting en grondwerk


AutoCAD Civil 3D is hét CAD-pakket voor de civieltechnische markt. Van planvorming (landmeten) tot realisatie (uitzetten/machinebesturing) en uiteindelijk de revisie: met AutoCAD Civil 3D kan een compleet civiel project worden aangepakt.

AutoCAD Civil 3D is uitstekend gereedschap om grondwerk te modelleren en daarom dus zeer geschikt voor terreininrichting. De cursus AutoCAD Civil 3D Terreininrichting en grondwerk is een uitbreiding op de basisopleiding, specifiek gericht op het grondwerk ten behoeve van wegenbouw, cultuurtechnische werken, bouwrijp maken van percelen of natuurtechniek.

De docent behandelt de theorie en begeleidt de cursisten met de oefeningen. Iedere cursist heeft een eigen werkplek. Een groep bestaat maximaal uit acht cursisten. De cursisten leren door te doen en worden voorzien van goed cursusmateriaal.

Het is in overleg mogelijk dat de cursisten voorbeelden aandragen uit hun eigen praktijk. Na het volgen van de cursus is men in staat het geleerde meteen in de praktijk toe te passen.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die werkzaam is binnen de civiele techniek en Civil 3D wil gebruiken om grondwerk te modelleren.

Voorkennis

Voor deze cursus dient u de AutoCAD Civil 3D Basiscursus te hebben gevolgd.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

U krijgt een officieel Autodesk-certificaat.

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

  • maken en beheren van terreinmodellen (surfaces);
  • volumeberekeningen en rapporteren (surfaces);
  • ontwerpen van inrichtingsvormen zoals sloten, grondwallen en ontgravingen (gradings);
  • inrichten van percelen en beheren van oppervlakten (parcels);
  • onderzoeken en beheren van waterstromen en stroomrichting (catchments).
Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.