AutoCAD Civil 3D - Terreininrichting en grondwerk

AutoCAD Civil 3D is hét CAD-pakket voor de civieltechnische markt. Van planvorming (landmeten) tot realisatie (uitzetten/machinebesturing) en uiteindelijk de revisie: met AutoCAD Civil 3D kan een compleet civiel project worden aangepakt. CLS Trainingen is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verzorgen van professionele standaardcursussen en klantspecifieke cursussen voor AutoCAD Civil 3D. Op deze manier kan de productiviteit en efficiency binnen de organisatie worden verhoogd. Tijdens onze trainingen werken wij met kleine groepen cursisten.

AutoCAD Civil 3D is uitstekend gereedschap om grondwerk te modelleren en daarom dus zeer geschikt voor terreininrichting. De cursus AutoCAD Civil 3D Terreininrichting en grondwerk is een uitbreiding op de basisopleiding, specifiek gericht op het grondwerk ten behoeve van wegenbouw, cultuurtechnische werken, bouwrijp maken van percelen of natuurtechniek.

De docent behandelt de theorie en begeleidt de cursisten met de oefeningen. Iedere cursist heeft een eigen werkplek. Een groep bestaat maximaal uit acht cursisten. De cursisten leren door te doen en worden voorzien van goed cursusmateriaal. Het is in overleg mogelijk dat de cursisten voorbeelden aandragen uit hun eigen praktijk. Na het volgen van de cursus is men in staat het geleerde meteen in de praktijk toe te passen.  

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor iedereen die werkzaam is binnen de civiele techniek en Civil 3D wil gebruiken om grondwerk te modelleren.

Voorkennis
Voor deze cursus dient u de AutoCAD Civil 3D Basiscursus te hebben gevolgd.

Duur
De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
U krijgt een officieel Autodesk-certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch. 

 

Autodesk training center Civil 3D