ASL Foundation

De Application Services Library (ASL) biedt een framework voor het inrichten van Application Management. Bij Application Management gaat het om het management van het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van applicaties (applicatieprogrammatuur en de databasestructuren) op een bedrijfsmatig verantwoorde manier. ASL wordt vooral toegepast in applicatiebeheeromgevingen, waarbij de focus ligt op de instandhouding van de applicaties binnen een organisatie en de evolutionaire aanpassing naar aanleiding van wijzigingen in de gebruikersorganisatie, de technische omgeving of de buitenwereld. ASL kent processen op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Application Services Library (ASL) biedt u een framework met ondersteunende best practices voor de uitvoering en inrichting van applicatiemanagement. Applicatiemanagement omvat het ontwikkelen, beheren en aanpassen van applicaties, zoals ontwerpen, programmeren, testen en beheren. Bij applicationmanagement gaat het om het managen van het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van applicaties (applicatieprogrammatuur en de (gegevens)structuren) op een bedrijfsmatig verantwoorde manier.

Voor organisaties is gestroomlijnd applicatiemanagement een essentiële voorwaarde voor continuïteit in systemen. Na het volgen van deze training en het behalen van het certificaat bent u vertrouwd met het begrippenkader, de processen en alle activiteiten van applicatiemanagement.

Doelgroep
De training is bedoeld voor mensen die in de dagelijkse praktijk met applicatiemanagement bezig zijn: applicatiebeheerders, functioneel en technisch ontwerpers, programmeurs, testmedewerkers en team- en projectmanagers. Deze cursus is daarnaast geschikt voor IT-managers die het applicatiemanagement in hun organisatie willen professionaliseren en interne klanten een vlekkeloze performance en goede service willen bieden.

Voorkennis
Voor deze cursus is ervaring in een applicatiemanagementomgeving vereist.

Duur
De duur van deze training is twee dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na het behalen van het examen ontvangen de deelnemers een certificaat. Na afloop van de training bent u in staat om succesvol aan het examen deel te nemen. Het examen bestaat uit 40 multiple-choicevragen. U dient in een uur 26 of meer vragen correct te beantwoorden om te slagen.

Inclusief
Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Exclusief
De vermelde prijs is exclusief BTW en examenkosten (€ 204,-).

 

ASL2 Foundation cursus