ArchiMate FastTrack (Foundation & Practitioner) inclusief examens


Het gebruik van de modelleertaal ArchiMate bevordert de communicatie en de begripsvorming tussen de belanghebbenden. Enerzijds omdat de bouwstenen en het gebruik van ArchiMate in visuele weergaven geformaliseerd zijn. Anderzijds omdat ArchiMate een van leveranciers onafhankelijke open standaard is, die in toenemende mate wereldwijd geadopteerd wordt.

Het doel van de cursus ArchiMate FastTrack (Foundation & Practitioner) is tweeledig. In de eerste plaats wordt de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast door middel van een casus, zodat u de mogelijkheden direct ervaart en vervolgens in uw eigen situatie kunt toepassen.

In de tweede plaats behandelt de training de relevante onderdelen die vereist zijn voor de officiële examens.  De training neemt u, vanaf de oorsprong van architectuur via de basisconcepten van enterprisearchitectuur, mee naar de onderdelen van deze modelleertaal.

Deze fulltrack bestaat uit twee optionele examens. De examens kunnen op een door u gekozen tijdstip en locatie worden afgenomen in een Prometric test center (https://www.prometric.com).

 • Het level 1-examen is een gesloten-boekexamen en bestaat uit 40 meerkeuzevragen, die binnen 60 minuten gemaakt dienen te worden. De cesuur voor het behalen van deze Level 1-certificering is 60%.
 • Het level 2-examen is een open-boekexamen en bestaat uit acht meerkeuze-scenariovragen, die binnen 90 minuten gemaakt dienen te worden. De cesuur voor het behalen van deze Level 2-certificering is 70%.

Lesmateriaal, examenkosten (ter waarde van 514,-) en lunches zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor architecten en specialisten die zich bezighouden met een vorm van enterprisearchitectuur, zoals business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur. Daarnaast is de cursus geschikt voor managers in de rol van projectmanagement, operationeel management en senior management.

Voorkennis

Affiniteit met (enterprise)architectuur wordt aanbevolen.

Duur

De training duurt drie dagen en bestaat uit twee aaneengesloten dagen level 1-training en één dag level 2-training. Eventuele examens worden separaat van de training op een door u gekozen tijdstip en locatie worden afgenomen via Prometric.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Deel 1: Introductie

 • Introductie
 • Eigenschappen van een modelleertaal
 • Enterprise Architectuur

Deel 2: ArchiMate basisconcepten

 • Basisconcepten
 • Relaties
 • ‘Business architecture’
 • ‘Application architecture’
 • ‘Technology architecture’
 • Integratie over de architectuurlagen heen.

Deel 3: Extensies

 • Extensiemechanismen
 • ‘Motivation’-extensie
 • ‘Implemenation & Migration’ extensie

Deel 4: Viewpoints

 • Stakeholders and viewpoints

Deel 5: Gebruik in een organisatie

 • Rol in het gehele architectuurproces
 • Voorbereidingen voor het examen

De praktijkopdrachten worden bij voorkeur digitaal gemaakt en vervolgens gedeeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van uw eigen laptop met daarop Archi geïnstalleerd. Deze software is vrij te downloaden via (http://www.archimatetool.com) en geschikt voor zowel Windows, OSX- en Linux-besturingssystemen.

Plaats Duur Data
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 3 dagen 23, 25 & 26 april 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 3 dagen 24, 25 & 28 juni 2019 Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 3 dagen 4, 5 & 8 juli 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 3 dagen 17, 18 & 28 oktober 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 3 dagen 14, 15 & 18 november 2019 Inschrijven >