ArchiMate 3 Practitioner (inclusief examen)


De modelleertaal ArchiMate bevordert de communicatie en de begripsvorming tussen de belanghebbenden. Enerzijds omdat de bouwstenen en het gebruik van ArchiMate in visuele weergaven geformaliseerd zijn. Anderzijds omdat ArchiMate een van leveranciers onafhankelijke open standaard is, die in toenemende mate wereldwijd geadopteerd wordt.

Het doel van de cursus ArchiMate 3 Practitioner is tweeledig. In de eerste plaats wordt de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast door middel van een casus, zodat u de mogelijkheden direct ervaart en vervolgens in uw eigen situatie kunt toepassen.

In de tweede plaats behandelt de training de relevante onderdelen die vereist zijn voor het officiële level 2-examen. De training neemt u – vanaf de oorsprong van architectuur via de basisconcepten van enterprisearchitectuur – mee naar de onderdelen van deze modelleertaal.

Het optionele Level 2-examen kan op een door u gekozen tijdstip en locatie worden afgenomen in een Prometric test center (https://www.prometric.com). Dit examen is een open-boekexamen en bestaat uit acht meerkeuze-scenariovragen, die binnen 90 minuten gemaakt dienen te worden. De cesuur voor het behalen van deze certificering is 70%.

Lesmateriaal, de examenkosten (ter waarde van € 257,-) en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor architecten en specialisten die zich bezighouden met een vorm van enterprisearchitectuur, zoals business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur. Daarnaast is de cursus geschikt voor managers in de rol van projectmanagement, operationeel management en senior management.

Voorkennis

Affiniteit met (enterprise)architectuur wordt aanbevolen.

Duur

De cursusduur bedraagt een dag.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat.

Tijdens deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Toepassen in een organisatie

  • rol in het gehele architectuurproces;
  • voorbereidingen voor het officiële level 2-examen.

De praktijkopdrachten worden bij voorkeur digitaal gemaakt en vervolgens gedeeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van uw eigen laptop met daarop Archi geïnstalleerd. Deze software is vrij te downloaden via (http://www.archimatetool.com) en geschikt voor zowel Windows, OSX- en Linux-besturingssystemen.

Plaats Duur Data
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 1 dag 26 april 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 1 dag 28 juni 2019 Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 1 dag 8 juli 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 1 dag 28 oktober 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 1 dag 18 november 2019 Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 1 dag 6 december 2019 Inschrijven >