ArchiMate 3 Practitioner

Deze  modelleertaal voor het visueel beschrijven van Enterprise Architecturen op een uniforme wijze en ondersteunt het volledige architectuurproces door het structureren en weergeven van:

  • de onderliggende motivatie en visie;
  • de huidige, transitie- en doelarchitecturen;
  • relevante migratieaspecten die uiteindelijk leiden tot realisatie van de doelarchitecturen.

Het gebruik hiervan bevordert de communicatie en de begripsvorming tussen de belanghebbenden; enerzijds omdat de bouwstenen en het gebruik hiervan in visuele weergaven geformaliseerd zijn en anderzijds omdat het een van leveranciers onafhankelijke open standaard is, die in toenemende mate wereldwijd geadopteerd wordt.

Het doel van de cursus Modelleren van Enterprise Architecturen based on ArchiMate (level 2) is tweeledig. In de eerste plaats wordt de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast door middel van een casus, zodat u de mogelijkheden direct ervaart en vervolgens in uw eigen situatie kunt toepassen. In de tweede plaats behandelt de training de relevante onderdelen die vereist zijn voor het officiële level 2-examen. De training neemt u - vanaf de oorsprong van architectuur via de basisconcepten van enterprisearchitectuur - mee naar de onderdelen van deze modelleertaal.

Examen

Het optionele Level 2-examen kan op een door u gekozen tijdstip en locatie worden afgenomen in een Prometric test center (https://www.prometric.com). Dit examen is een open-boekexamen en bestaat uit acht meerkeuze-scenariovragen, die binnen 90 minuten gemaakt dienen te worden. De cesuur voor het behalen van deze certificering is 70%.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor architecten en specialisten die zich bezighouden met een vorm van enterprisearchitectuur, zoals business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur. Daarnaast is de cursus geschikt voor managers in de rol van projectmanagement, operationeel management en senior management.

Voorkennis
Affiniteit met (enterprise)architectuur wordt aanbevolen.

Duur
De cursusduur bedraagt een dag.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van de training ontvangt u een certificaat.

Inclusief
Lesmateriaal, de examenkosten (ter waarde van € 257,-) en lunch.

Exclusief
BTW.