ArchiMate 3 Foundation (Inclusief examen)


Het gebruik van de modelleertaal ArchiMate bevordert de communicatie en begripsvorming tussen de belanghebbenden. Enerzijds omdat de bouwstenen en het gebruik van ArchiMate in visuele weergaven geformaliseerd zijn. Anderzijds omdat ArchiMate een van leveranciers onafhankelijke open standaard is, die in toenemende mate wereldwijd geadopteerd wordt.

Het doel van de cursus ArchiMate 3 Foundation is tweeledig. In de eerste plaats wordt door middel van een casus de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast, zodat u de mogelijkheden van ArchiMate direct ervaart en vervolgens in uw eigen situatie kunt toepassen.

In de tweede plaats behandelt de training de relevante onderdelen die vereist zijn voor het officiële examen. De training neemt u – vanaf de oorsprong van architectuur via de basisconcepten van enterprisearchitectuur – mee naar de onderdelen van deze modelleertaal.

Het optionele examen kan op een door u gekozen tijdstip en locatie worden afgenomen in een Prometric testcenter. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, die binnen 60 minuten gemaakt dienen te worden. De cesuur voor het behalen van de certificering is 60%.

Lesmateriaal, de examenkosten (€ 257,-) en lunches zijn bij de prijs inbegrepen.

 

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor architecten en specialisten die zich bezighouden met een vorm van enterprisearchitectuur, zoals business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur. Daarnaast is de cursus geschikt voor managers in de rol van projectmanagement, operationeel management en senior management.

Voorkennis

Affiniteit met (enterprise)architectuur wordt aanbevolen.

Duur

De cursusduur bedraagt twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Deel 1: Introductie

 • Introductie ArchiMate
 • Eigenschappen van een modelleertaal
 • Enterprise Architectuur

Deel 2: ArchiMate basisconcepten

 • Basisconcepten
 • Relaties
 • ‘Business architecture’
 • ‘Application architecture’
 • ‘Technology architecture’
 • Integratie over de architectuurlagen heen.

Deel 3: Extensies

 • Extensiemechanismen
 • ‘Motivation’-extensie
 • ‘Implemenation & Migration’ extensie

Deel 4: Viewpoints

 • Stakeholders and viewpoints

De praktijkopdrachten worden bij voorkeur digitaal gemaakt en vervolgens gedeeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van uw eigen laptop met daarop Archi geïnstalleerd. Deze software is vrij te downloaden via (http://www.archimatetool.com) en geschikt voor zowel Windows, OSX- en Linux-besturingssystemen.

Plaats Duur Data
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 23 & 24 april 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 20 & 21 mei 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 24 & 25 juni 2019 Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 2 dagen 4 & 5 juli 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 29 & 30 augustus 2019 Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 2 dagen 9 & 10 september 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 17 & 18 oktober 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 14 & 15 november 2019 Inschrijven >