Apache Administration


Al sinds 1996 is Apache verreweg de populairste webserver op het internet. De webserver kan worden gebruikt op diverse platforms, waaronder Linux en MS Windows. Apache is een open source-product met veel configuratie- en uitbreidingsmogelijkheden.

In de cursus Apache Administration leren de deelnemers de werking van de Apache Web Server, hoe je websites en applicaties kunt installeren op Apache en hoe deze geconfigureerd kunnen worden. Na een bespreking van de webserver-webbrowser interactie met het HTTP-protocol, wordt de structuur van het centrale configuratiebestand in Apache, httpd.conf, besproken, evenals de belangrijkste directives.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de architectuur van Apache, in het bijzonder de manier waarop in modules filters en handlers samenwerken. U leert ook hoe Apache omgaat met de verschillende configuratiebestanden.

Aandacht wordt besteed aan Virtual Hosting op Apache en de verschillende vormen daarvan. Ook het configureren van logging in Apache komt aan de orde, evenals de structuur van de logbestanden. De configuratie van Security met HTTP Basic en Digest Authentication en de implementatie van SSL wordt behandeld.

Verder wordt aandacht besteed aan hoe filters en handlers inhaken in de request processingcyclus en hoe zij kunnen worden geconfigureerd. Verdere onderwerpen zijn de integratie van Apache met de Tomcat Web Server voor dynamische Java-webapplicaties en hoe PHP 5 kan worden geïnstalleerd en geconfigureerd in Apache.

Ten slotte is de meting en verbetering van de prestaties van applicaties op Apache via technieken zoals load balancing en caching onderdeel van het programma. In de cursus wordt aandacht besteed aan zowel Apache onder Linux als Apache onder Windows.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. De concepten worden toegelicht met demo’s en de theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursus kan worden uitgevoerd op zowel Linux- als Windows-systemen. Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor systeembeheerders en ontwikkelaars op Unix, Linux of Windows, die moeten leren de Apache Web Server te beheren en te controleren.

Voorkennis

Kennis van moderne besturingssystemen zoals Unix, Linux of Windows en in het bijzonder het omgaan met het bestandssysteem is wenselijk.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Module 1 : Intro Apache

 • Apache Web Server
 • What is the ASF?
 • Apache Name and Marketshare
 • Installation
 • Apache Directories
 • Directory Structure
 • Starting Apache
 • Startup Parameters
 • Uniform Resource Locators (URLs)
 • Resource Localization with URLs
 • Domain Name Service (DNS)
 • Static HTML pages
 • Styling with CSS
 • Dynamic Content Generation

Module 2: Web Server Operation

 • Web Servers
 • Web Browsers
 • Web Server Operation
 • HTTP Protocol
 • HTTP Request Messages
 • HTTP Request Example
 • HTTP Request Headers
 • HTTP Responses
 • HTTP Response Messages
 • HTTP Response Headers
 • HTTP 1.1 Status Codes
 • Low Level Protocol Interaction
 • HTTP Conversation

Module 3: Apache Configuration

 • Apache Configuration Files
 • Apache Directives
 • Server Configuration Directives
 • Core Configuration Directives
 • Access Control Directives
 • Three Pass Access Control
 • Authentication Directives
 • Logging Directives
 • Performance Related Directives
 • Directive Containers
 • Conditional Containers
 • Directory Directive
 • Location Directive
 • .htaccess Files
 • AllowOverride directive

Module 4: Apache Architecture

 • Apache Architecture Overview
 • Two phase operation
 • Apache Portable Runtime
 • Multi Processing Module (MPM)
 • Modules
 • Important Apache Modules
 • Two Phase Operation
 • Content Generation
 • Request Processing Phases
 • Processing Hooks
 • Filters
 • Handlers

Module 5: Virtual Hosting

 • Processing of Configuration Files
 • Configuration Contexts
 • Virtual Hosting
 • Virtual Host Directives
 • Name-based Virtual Hosts
 • Host File Name-based Virtual Hosting
 • IP-based Virtual Hosts
 • Multiple IP Adresses per NIC
 • Port-based Virtual Hosts

Module 6: Logging

 • Why Logging?
 • Log File Types
 • Error Logs
 • Log Levels
 • Access Logs
 • Common Log Format
 • Defining Custom Logs
 • Other Log Formats
 • Log File Rotation
 • Piped logs
 • Log File Analyzers
 • Server Log Reporting

Module 7: Apache Security

 • Security Issues
 • HTTP Basic Authentication
 • HTTP Digest Authentication
 • Configuring Authentication
 • Example Configurations
 • Managing Access Files
 • Creating Passwords
 • Access Files
 • SSL Overview
 • SSL Characteristics
 • SSL Encryption
 • SSL Handshakes
 • SSL Configuration

Module 8: Filters and Handlers

 • What are Filters?
 • Standard Apache Filters
 • Simple Filtering
 • Dynamic Filtering
 • Setting Filters
 • Adding Filters
 • Removing Filters
 • Smart Filtering
 • What are Apache Handlers?
 • Built-in Handlers
 • Using Handlers
 • Type Mapping
 • Server-Info
 • Server-Status
 • Installing and configuring PHP 5
 • Using PHP for Active Content

Module 9: Tomcat and Apache

 • What is Tomcat?
 • Tomcat Binary Distributions
 • Tomcat Zip Installation
 • Tomcat directories
 • Server Configuration Files
 • Other Configuration Files
 • Tomcat webapp’s directory
 • Tomcat Apache Communication
 • Advantages Using a Web Server
 • Configure mod_jk Connector
 • Install mod_jk
 • Create mod_jk.conf File
 • Create a worker
 • Configure httpd.con

Module 10: Performance and Scalability

 • Performance Considerations
 • Performance monitoring
 • Benchmarking
 • Monitoring Graphs
 • Web Server Log Files
 • Apache Server Status
 • Logging and Performance
 • Load Testing
 • Operating System Tuning
 • Turn Of Unused Services
 • Caching Dynamic Content
 • Vertical Scaling
 • Horizontal Scaling
 • Load Balancing
 • Using mod_proxy
Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.