AngularJS Programmeren


JavaScript is een populaire programmeertaal, die u als webontwikkelaar of programmeur zeker moet beheersen. Het is dĂ© programmeertaal om dynamische, interactieve webpagina’s en webapplicaties te ontwikkelen. Door het gebruik van JavaScript aan HTML-pagina’s toe te voegen kunt u pagina’s meer interactie meegeven dan mogelijk is met alleen HTML. JavaScript wordt ondersteund door Internet Explorer, Netscape Navigator en vele andere webbrowsers, en is daarom de aangewezen taal om te gebruiken wanneer uw pagina met verschillende browsers zal worden bekeken.

Google’s AngularJS is een toolkit voor wat wordt genoemd Single Page Applications. Tijdens de introductie van de cursus AngularJS Programmeren wordt ingegaan op de essentie van Single Page Applications en hoe deze contrasteren met traditionele server centric webapplicaties. Vervolgens wordt ingegaan op de grote verscheidenheid aan AngularJS-functies. Aan de orde komen bindings als declaratieve connecties tussen data en screen-elementen en hoe een scope het model representeert. Aandacht wordt besteed aan controllers, filters en servicetypes in AngularJS, en ook komen directives aan de orde waarmee HTML kan worden uitgebreid tot abstracties voor de applicatie.

Verder wordt ingegaan op de organisatie van modules in AngularJS en het modulesysteem. De cursus behandelt voornamelijk AngularJS versies 1.3 en 1.2, maar ook wordt alvast vooruit geblikt op diverse aankomende kenmerken van Angular JS 2.0 met het oog op toekomstige migratie. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers geleerd hoe zij AngularJS kunnen gebruiken om een complete webapplicatie te bouwen.

De lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor webdesigners en webdevelopers, die willen leren hoe single page-applicaties met AngularJS gemaakt kunnen worden.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML, CSS en JavaScript vereist.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Module 1: Intro Angular JS
  What is AngularJS?
  AngularJS History
  Single Page Applications
  AngularJS Key Features
  Hello AngularJS
  Extending HTML
  MVC Pattern
  HTML Templates
  Two way Data Binding
  Directives
  Dependency Injection
  AngularJS Popularity
  Tools
  AngularJS Resources
 • Module 2: Expressions and Directives
  Expressions
  JSON Data Structures
  JSON Object Representation
  JSON Array Representation
  JSON Arrays and Objects
  Built-in Directives
  ng-Controller Directive
  ng-Controller Declarations
  Lexical Closure
  ng-Bind Directive
  ng-BindHTML directive
  ngRepeat Directive
  ngModel Directive
  ngClick Directive
  Custom Directives
 • Module 3: Filters and Validation
  Filters
  Filter in Templates
  Currency Filter
  Upper and Lower Case Filter
  orderBy Filter
  Filter on Criteria
  Multiple Filters
  Date Filter
  JSON Filter
  LimitTo Filter
  Custom Filters
  Filter Anatomy
  Custom Reverse Filter
  Custom Currency Filter
  Using Filters in Controllers
  Controller Function as Filter
  Custom Filter in Controller
  Using $filter in Controller
 • Module 4: Forms and Validation
  AngularJS Forms
  Text Inputs
  Checkboxes
  Radiobuttons
  Select Options in HTML
  Select Options in Array
  Tracking Changes by CSS
  Validation
  Validation Styling
  Nested Forms
  Form Submission
  Ajax Form Submission
  Form Reset
  Touched versus Dirty
 • Module 5: Routing
  Routing
  AngularJS Routes
  Routing Configuration
  ng-View
  UI-Router
  Application Start
  Difference with ngRoute
  States and Services
  Activating States
  UI-Router Directives
  $stateProvider
  $stateParams
 • Module 6: Services
  What are Services?
  Need for Services
  Built-In Services
  $log Service
  $filter Service
  Creating Services with Factory
  Injecting Services
  Creating Services with Service
  Service with Provider
  $http Service
  Using built-in Service
  Dependencies
 • Module 7: Templates
  Angular Templates
  Static Templates
  ng-include
  $templateCache Service
  Static Template in File
  Template Adjustment
  Dynamic Static Template
  Nested ng-include
  Recursive Templates
  Recursive JSON Structure
  Custom Directives
  Custom Element Directive
  templateUrl Property
  Variable Binding in Directive
  Isolating $scope from Directive
 • Module 8: Modules
  Understanding Controllers
  Injected Controller in Module
  Avoid Global Namespace
  Controller in Module
  Controller in Separate File
  Two way Data Binding
  Inheritances
  Scopes
  $watch Scope
  Inheritance
  Scope Inheritance
  Scope Event Propagation
  Scope Life Cycle
  $watch, $apply(), $digest()
  Multiple Modules
  Recommended Setup
 • Module 9: Miscellaneous Topics
  REST
  REST Services
  $resource Service
  Create a Resource
  Resource Factory
  Resource Constructor
  Resource Instance
  Animation in JavaScript
  Animation Performance
  jQuery Animations
  CSS Enabled Animations
  Animating in AngularJS
  Animating Events
  Animating ngRepeat
  ngShow and ngHide
  Animating ng-view
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 23 & 24 mei 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 23 & 24 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 22 & 23 augustus 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 22 & 23 augustus 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 21 & 22 november 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 21 & 22 november 2019 Inschrijven >