Android Fundamentals


Het Android-platform is een platform voor mobiele apparaten, die een aangepaste Linux-kernel gebruiken. Het Android-platform werd in november 2007 geïntroduceerd door de Open Handset Alliance. De meeste applicaties die op het Android-platform worden uitgevoerd, zijn geschreven in de programmeertaal Java.

In de cursus Android Fundamentals leert u de fundamenten van het Android-platform en hoe daarvoor apps kunnen worden ontwikkeld.

Aan de orde komt hoe een ontwikkelomgeving voor Android onder Eclipse kan worden geïnstalleerd en ingericht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de Android SDK, het Eclipse IDE plugin en device-emulatoren. De functie en het gebruik van XML resource files worden besproken, evenals de implementatie van het user interface.

Een belangrijk element in de cursus is de life cycle van processes of activities. Verder komen debuggen van Android apps, het benaderen van databases, het gebruik van threads en content providers aan de orde.

Ten slotte leert u om uw app te publiceren in Google Play. Met de opgedane kennis bent u in staat om zelf simpele apps te schrijven en begrijpt u de architectuur en werking van het Android-platform.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo’s zorgen voor een verheldering van de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de lunch inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor developers, managers en anderen die een overzicht willen krijgen van de mogelijkheden en werking van het Android-platform.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van de basisprincipes van het programmeren in Java vereist.

Duur

De duur van deze cursus is een dag.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Android Fundamentals.

Module 1: Android Intro
The Basics
What is Android?
Architecture Explained
Role of Java
Android SDK
Eclipse IDE Plugin
Device Emulator
Profiling Tools
Hello World Application

Module 2: Android Development
Unit Testing and Debugging
Creating Unit Tests
Android Development Tools (ADT)
Using the Emulator
TraceView
Analyzing the Heap

Module 3: Android GUI
Android User Interface
View Hierarchy
Menus
Fragments
Styling Widgets
Defining Styles
Applying Styles to the UI
Platform Styles and Themes
Layout
Layout Containers
Weight and Gravity
Layout Techniques
Handling Events
Advanced Widgets
ScrollView
ViewPager
TabView
Custom Views

Module 4: Android Persistence
Storing and Retrieving Data
Internal and External Storage
Preferences
SQLite Database
Content Providers
Querying Content Providers
Modifying Data
Creating a Content Provider

Module 5: Android Threads
Asynchronous Tasks
Main UI Thread
Using AsyncTask
Location Services and Maps
Location Services
Mock Location Data
Google Map Libraries

Module 6: Android Service
Accessing Remote Services
HTTP
DOM Parsing
SAX Parsing
JSON Parsing
Application Fundamentals
Alarm Manager
Broadcast Receivers
Services
Notification Manager

Module 7: Best Practices
Web Apps Overview
Targeting Screens from Web Apps
WebView
Debugging Web Apps
Best Practices for Web Apps
Compatibility
Supporting multiple screens
Optimizing for Other Android Versions

Plaats Duur Data
Rotterdam - Provenierssingel 66 1 dag 26 april 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 26 april 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 1 dag 22 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 22 mei 2019 Inschrijven >